I spjutspetsen Hållbarhet genom att ändra på praxis förenas teknik och sociokulturella förändringar. Utgångspunkten är att vägleda konsumenter och livsmedelsföretag till att minska matsvinnet, vilket förutsätter såväl metoder som engagemang för matsvinnsminskning. Välplanerad styrning hjälper aktörerna att mer eller mindre automatiskt välja rätt. Det är inte meningen att teknik ska lösa matsvinnsproblemet, utan hjälpa aktörer att minska matsvinnet.

Nedan beskrivs olika metoder för att minska matsvinnet. Förteckningen kommer att kompletteras i takt med att arbetet framskrider.

 

METODER FÖRANKRING
Omläggning av omvärlden

 • Styra aktörer och/eller underlätta önskad verksamhet
 • Produktplacering: produkter med äldre datum ställs fram först samt särskilda matsvinnshyllor. Sortimentsplanering: butiker och restauranger. Butikerna kan med dynamisk prissättning sänka priset på produkter med kortare bäst-före-datum. Omorganisera maten i kylskåpet hemma: de äldsta produkterna längst fram. Bättre insyn i vad som finns i skåpen så att matvaror inte glöms bort.
 • Närmare studier och analyser av möjligheterna och genomförandet av omvärldsförändringar (forskning, företagssamarbete, praktiska interventioner)
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Vägleda konsumenter i webbutiken

 • I och med att näthandel vinner mark är det möjligt att allt mer påverka konsumenternas inköpsbeslut i den virtuella miljön. Det behövs studier i hur man ska påverka konsumenterna för att hushållen ska köpa mat enligt vad de behöver.
 • Matkassetjänster: färdiga menyer och dimensionering av inköpen med hjälp av algoritmer, komplettering av skafferiet: man beaktar de livsmedel som redan finns hemma, receptförslag, kommunikation om matsvinnet och praktiska råd i den virtuella miljön.
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Design av förpackningar och matservering

 • Genom att modifiera förpackningar och serveringssätt kan man styra konsumenternas beteende så att matsvinnet minskar.
 • Återförslutningsbara förpackningar, modulförpackningar: konsumenten öppnar fack i förpackningen enligt användning, mindre förpackningsstorlekar, ändring av tallriksstorleken, kunden kan påverka portionsstorleken, borttagning av brickorna på matserveringar och restauranger.
 • Idéer på förpackningen om hur produkter med kort hållbarhet kan användas på olika sätt.
 • Möjligheterna att utnyttja förpackningar och serveringssätt för matsvinnsminskning ska utredas (forskning, företagssamarbete, praktiska interventioner)
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Teknikbaserade katalysatorer

 • Fler verktyg för hantering och övervakning av matsvinn. Teknikbaserade katalysatorer innebär att också konsumenterna ska anstränga sig att minska matsvinnet.
 • Smarta kylskåp, smarta förpackningar, kylskåpskamera, olika applikationer med vilka konsumenter kan planera och utföra matinköp och recept samt minska matsvinnet
 • Elektroniska system för matsvinnshantering inom handeln och industrin och på restaurangerna ger information om matsvinnsmängderna och stöder matsvinnsminskningen.
 • Primärproduktionen och livsmedelsindustrin behöver aktuella data om efterfrågan och åtgång på varor från handeln. Det underlättar proaktiv planering av produktionsvolymerna. Det behövs mer dialog.
 • Mer omfattande användning och marknadsföring av sökrobotar som söker på recept enligt ingrediens, så man kan använda en produkt som närmar sig bäst-före-datum.
 • Närmare studier och analyser av möjligheterna och genomförandet av de teknikbaserade katalysatorerna (forskning, företagssamarbete, praktiska interventioner)
 • Aktörer inom branschen
 • Forskning
Varumärkesprofilering av matsvinn

 • Det finns redan ett antal matsvinnsprodukter för försäljning, men de är inte profilerade som en separat produktserie. Under ett varumärke identifieras matsvinnsprodukter som en produktfamilj och/eller får ett certifikat, som informerar om hållbarhetsaspekten. Genom att samla produkter i grupper uppstår synergier.
 • Testa om matsvinnsprodukter kan lyftas fram bättre, till exempel i en separat matsvinnshylla.
 • Hitta på attraktivare ord för matsvinn i konsumentmarknadsföringen av produkterna.
 • Alternativa termer för matsvinn
 • Aktörer inom branschen
Beteendestudier och stöd till önskade beteendemönster som en del av matsvinnslösningar.

 • Människors beteendemönster varierar mellan människor och situationer (CADM-modellen). Det behövs mer ingående studier av beteendemönster och beslutsmekanismer och utredningar av varför matsvinn uppstår och hur man ska stöda önskat beteende.