Forskningen har stark koppling till de olika spjutspetsområdena i färdplanen, och de identifierade lösningarna kan också vara forskningsbaserade (t.ex. målet Beteendestudier och stöd till önskade beteendemönster som en del av matsvinnslösningar). Det övergripande målet för forskningsutvecklingen ansågs vara att Finland ska profilera sig som ett internationellt framstående land inom matsvinnsforskning. I Finland är forskningen och uppföljningen av matsvinn på en hög nivå även i framtiden, förutsatt att nya forsknings- och utvecklingsprojekt inleds i Finland och det nationella och internationella samarbetet mellan aktörerna i livsmedelskedjan, forskarna och andra experter fortsätter.

Mängden av och orsakerna till matsvinnet måste studeras för att vi ska se hur de i färdplanen presenterade fortsatta/vidareutvecklade och nya lösningarna på matsvinn har lyckats. Övervakningen av matsvinn anknyter också till EU-kravet på mätning av livsmedelsavfall (matsvinn och oätligt livsmedelsavfall) enligt vilket Finland ska ge uppgifter om mängderna livsmedelsavfall på en exakt rapport vart fjärde år och på en mindre noggrann nivå varje år. Ett övervakningssystem för matsvinn ska byggas upp och implementeras. Naturresursinstitutet har utarbetat ramar (figur 1) för uppföljningssystemet för matsvinn samt definierat åtgärder för övervakning av de enskilda leden i kedjan (tabell 1). Övervakningen ska vidareutvecklas i framtiden.

Figur 1. Beskrivning av systemet för övervakning av matsvinn. 

Tabell 1. Metoder och sampelstorlekar för övervakning av matavfall och matsvinn i Finland.