Lösningarna inom spjutspetsområdet Ett mer hållbart samhälle genom utbildning och information fokuserar på att öka kunskapens och driva sociokulturella förändringar. Målet med att minska matsvinnet är att åstadkomma omfattande kulturella förändringar i samhället genom att förändra människors attityder och öka kunskapen.

Lösningarna är indelade i metoderna nedan. De kompletteras i takt med att arbetet framskrider. Åtgärderna riktas särskilt på undervisningen och de sociala normerna. Undervisningen är avgörande med tanke på hushållens beteende i framtiden. Matsvinn bör integreras i läroplanerna för olika läroämnen, ända från småbarnspedagogiken. Det sociala trycket och godkännandet uppmuntrar till att minska matsvinnet. Till exempel rödmärkta varor har snabbt vunnit godkännande och till och med blivit det föredragna valet i olika inkomstgrupper tack vare matsvinnsdiskussionen och butikernas initiativ och aktiva kommunikation. Sekunda grönsaker (som tomat och gurka) har fått ett bra mottagande och det finns en efterfrågan på dem. På restaurangerna har det blivit vanligare med uppmaningar att inte ta mer mat än man orkar äta upp. För en beteendeförändring behövs ofta mer än bara informationsstyrning, men i kombination med andra åtgärder har den visat sig fungera. Informationsstyrningen har med andra ord också en egen, viktig roll i att minska matsvinnet.

 

METODER  AKTÖRER OCH FÖRANKRING
Undervisning 

 • Nationella läroplanen
  • Integrera matsvinnsföre-byggande i olika läroämnen såväl inom den grundläggande utbildningen som inom småbarnspedagogiken och på andra stadiet.
  • Ta fram kvalitativa lärresurser och utbildningspaket produceras för olika utbildningsstadier (i synnerhet för att främja vardagsfärdigheter)
 • Yrkesutbildning
  • Ge studerande färdigheter för att beakta matsvinn som en del av ett hållbart arbetssätt

 

 

 

 • Professionella kök
 • Livsmedelsföretag
 • Hushållslärarnas förbund
  • Fortbildning om hållbar undervisning i huslig ekonomi 2020–2021
 • Kommunnätverk
 • Maa- ja kotitalousnaiset (ProAgria Landsbygdskvinnor)
  • Projektet Älä ruoki hukkaa (2021–2022)
 • Motiva
 • Utbildningsstyrelsen
 • Samarbete med läroanstalter
Sociala normer

 • Det behövs nya socialt acceptable normer som etableras genom att de blir allmännare och omdiskuterade (undervisning, mediepåverkare osv.)
 • Fördjupning i möjligheterna och utnyttjandet av sociala normer.
 • Forskning (provning av metoder)
Informationsstyrning

 • Nya åtgärder för att öka informationen
  • Informationsstyrningen har framför allt riktats på konsumentledet. I fortsättningen satsar man också på andra delar av kedjan (till exempel de som arbetar i de olika leden)
 • Aktörer inom branschen
Materialforum

Inrätta ett materialforum eller en materialbank för materialströmmarna i livsmedelskedjan

 • Inrätta ett fysiskt och virtuellt interaktivt webbforum
 • Informationskanal för hela kedjan: Hela kedjan har insyn i materialströmmarna = uppdaterade forskningsresultat och bakgrundsmaterial om matsvinn
 • Aktörer inom branschen
 • Aktör/organisation som administrerar materialforumet