Ruokafaktasivusto uudistuu

Ruokafaktasivuston rakenne uudistetaan keväällä 2021. Peltokasvien, vihannesten, hedelmien, marjojen ja kotieläintuotteiden lisäksi avataan uusi kokonaisuus kestävän tuotannon eri osatekijöistä. Tuotannon kestävyys esitetään kansainvälisessä – lähinnä eurooppalaisessa – vertailussa. Yläreunan kuva: Franz W./Pixabay

Uudet luomuaiheiset sivut Ruokafaktasivustolla

Ruokafaktasivuston luomuaiheisilla sivuilla esitetään EU tason määritelmät, EU:n ja Suomen luomumerkit sekä Suomen luomumarkkinat ja luomutuotanto kansainvälisessä vertailussa. Lue lisää: Luomun määritelmä ja luomumerkit Luomutuotannon kansainvälinen vertailu

Uusi aihe Ruokafaktasivustolla – Kananmunan laatu

Kananmunien laatua tarkkaillaan sekä tilan omavalvonnassa että pakkaamolla. Munien puhtaus, poreettomuus ja muut ulkoiset merkit kertovat kanalan tuotanto-olosuhteista ja munien laadusta. Suomessa on käytössä kansallinen salmonellavalvontajärjestelmä, joka on ainutlaatuista koko maailmassa. Lue lisää  

Ruokafaktasivusto saksaksi

Ruokafaktasivusto on julkaistu saksaksi Tuoteryhmittäistä tilastotietoa suomalaisen ruoan vierasainepitoisuuksista, tuotantoeläinten lääkitsemisestä ja tuotantotavoista löytyy Luonnonvarakeskuksen ruokafaktasivustolta saksaksi, englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Ruokafaktasivustoa varten tutkijat käyttivät lähteinä muun muassa EUROSTATin, EFSA:n ja OECD:n tilastoja. Kotimaan tilastotietoja ja asiantuntemusta saatiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (vuoden 2019 alusta Ruokavirasto) ja Luonnonvarakeskuksen lisäksi myös muilta tutkimuslaitoksilta ja viranomaistahoilta, yliopistoilta, järjestöiltä ja yrityksiltä.

Antibioottien ja torjunta-aineiden vähäinen käyttö näkyvät tilastoissa – kansainvälinen vertailu osoittaa suomalaisen ruoantuotannon vahvuudet

Luonnonvarakeskuksen tilastovertailu kertoo suomalaisen ruoantuotannon sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa kymmenien tunnuslukujen valossa. Ruokafaktasivustolta löytyy tietoa elintarvikeryhmittäin esimerkiksi ruoan torjunta-aine- tai antibioottijäämistä ja tuotantotavoista. Suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi julkaistu sivusto voi tukea kotimaisilla ja kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla toimivia suomalaisyrityksiä nostamaan esiin tuotteidensa vahvuuksia. Luonnonvarakeskuksen ja Elintarviketurvallisuusviraston yhteistyönä toteuttamalla ruokafaktasivustolla suomalaisen ruoantuotannon ja elintarvikkeiden laatua kuvaava tilastotieto on esitetty suhteessa muista, lähinnä Euroopan maista kerättyyn tilastotietoon. EU:n ja muiden Euroopan maiden elintarvikeketjuista on saatavilla …

Uusi ruokafaktasivusto esittää suomalaiset tuotantotavat kansainvälisessä vertailussa

Tänään julkistettu Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelu Ruokafaktasivusto esittää tilastotietoa suomalaisen ruuantuotannon sijoittumisesta kansainvälisessä vertailussa kymmenien tunnuslukujen valossa. Palveluun on koottu kuluttajille ja elintarvikealan yrityksille sekä medialle käyttökelpoisessa muodossa tietoa elintarvikeryhmittäin esimerkiksi ruuan torjunta-aine- tai antibioottijäämistä ja tuotantotavoista. Tilastotietoa Suomen elintarvikeketjusta on tuotettu pitkään, mutta tilastopalveluissa painopisteenä on ollut kotimaan tilanteen kuvaaminen. Suomalaiset elintarvikkeet ovat monilla mittareilla mitattuna laadukkaita: elintarvikeketju on hygieeninen, tuotteet jäljitettävissä ja tuotanto vastuullista. Kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla yritysten on kuitenkin kyettävä …