Tie parempaan elämään

Senegalin maidontuotannossa on yhä paljon haasteita. Niiden ratkaiseminen antaisi paikallisille yhteisöille mahdollisuuden luottaa ruoan ja rahan riittämiseen joka päivä. Senegalilaisten maidontuottajien on vaikea saavuttaa hyvää tuottoa. Maaperä on kuivaa ja köyhää. Kuivuus tarkoittaa yleensä sitä, ettei karjalle ole saatavissa riittävästi ravinteikasta rehua, mikä vaikuttaa negatiivisesti maidontuotantoon. Tämän seurauksena maanviljelijöiden tulot vähenevät, jolloin he pystyvät hädin tuskin kattamaan maanviljelykseen ja lastensa koulutukseen liittyvät kulut. Puolella väestöstä ruokaturva on puutteellinen. Luonnonvarakeskuksen (Luke) …