SUO-hanke

Metsänomistajat joutuvat tällä hetkellä tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman kattavaa käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta – SUO -hankkeen tavoitteena on auttaa metsänomistajaa ja metsäalan ammattilaisia arvioimaan toimenpiteiden vaikutukset puuntuotantoon, ilmastoon, vesistöön ja monimuotoisuuteen ennen lopullista päätöksentekoa. Hankkeessa tuotetaan yhdessä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa verkkopohjainen suunnitteluväline. Suunnitteluvälineen käytöstä järjestetään koulutusta metsäalan suunnittelijoille ja toteuttajille. Välineen tuntemus liitetään myös osaksi metsäammattilaisten uutta suometsäosaajakoulutusta. Näin varmistetaan, että tieto …