Ajankohtaista

Suometsäfoorumissa ja SUO-hankkeessa julkaistut sisällöt Blogi: Suometsäfoorumi kokoontui ensimmäisen kerran ja pohti kokonaiskestävyyttä (9.2.2021) Webinaari metsäalan toimijoille 11.2.2021 – Kohti suometsien kestävämpää käyttöä Heikkotuottoiset ojitetut suot – ennallistaako vai ei? (17.8.2020) Jatkuva kasvatus voi tuoda suometsästä tuottoa (17.8.2020) Blogi: Ratkaisuja soiden monikäyttöön löytyy (17.8.2020) Blogi: Mitä väliä sillä on, millä perusteilla soita ennallistetaan? (17.8.2020) Metsäalan toimijoille ja metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon (23.6.2020) Suometsät-verkkosivukokonaisuus Luke.fissä  

SUO-hanke

Metsänomistajat joutuvat tällä hetkellä tekemään suometsien hoitoa koskevat ratkaisut ilman kattavaa käsitystä toimenpiteiden kokonaiskestävyydestä. Kokonaiskestävää puuntuotantoa turvemailta – SUO -hankkeen tavoitteena on auttaa metsänomistajaa ja metsäalan ammattilaisia arvioimaan toimenpiteiden vaikutukset puuntuotantoon, ilmastoon, vesistöön ja monimuotoisuuteen ennen lopullista päätöksentekoa. Hankkeessa tuotetaan yhdessä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa verkkopohjainen suunnitteluväline. Suunnitteluvälineen käytöstä järjestetään koulutusta metsäalan suunnittelijoille ja toteuttajille. Välineen tuntemus liitetään myös osaksi metsäammattilaisten uutta suometsäosaajakoulutusta. Näin varmistetaan, että tieto …

Jäsenet

Suometsäfoorumin jäsenet Foorumin muodostaa kymmenhenkinen, järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta edustava asiantuntijaryhmä. Metsänhoitotieteen professori, Heli Peltola, Itä-Suomen Yliopisto (UEF) Vanhempi tutkija, Liisa Kulmala, Ilmatieteen laitos, Projektipäällikkö, Kaj Granholm, Baltic Sea Action Group (BSAG) Johtava metsäasiantuntija Mai Suominen, WWF Metsäasiantuntija, Lea Jylhä, MTK Kehittämispäällikkö, Timo Makkonen, Koneyrittäjät ry Jäsenpalvelujohtaja, Juho Rantala, Metsä Group Kestävän kehityksen päällikkö, Antti Otsamo, Metsähallitus Johtava asiantuntija, Timo Lehesvirta, SITRA Ylijohtaja, Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Mistä on kyse?

Foorumin tavoite Suometsien tulevaisuus rakentuu sille, miten nyt hoidamme ja käytämme metsiämme. Suometsäfoorumin tavoitteena on edistää suometsien kokonaiskestävää käyttöä. Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa SUO-hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen toimintamalli, joka auttaa metsänomistajia tekemään päätöksiä suometsien hoidosta ja käytöstä niin, että puuntuotanto, ilmasto-, vesistö- sekä monimuotoisuusvaikutukset tulevat huomioiduiksi. Foorumin työ keskittyy tukemaan tämän toimintamallin rakentamista. Miten foorumi toimii? Suometsäfoorumin muodostavat kymmenen kutsuttua jäsentä. He edustavat järjestöjä, yrityselämää, hallintoa ja tutkimusta. Lisäksi foorumiin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan …