Tiedote: Tervetuloa tapaamaan tutkijoitamme kansainväliseen IBFRA2023-metsäkonferenssiin!

Kansainvälinen metsäkonferenssi IBFRA2023 kerää tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä Helsinkiin Pikku-Finlandiaan 28.-31.8.2023 keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito. SOMPA-hanke on yksi konferenssin pääjärjestäjistä. Tervetuloa tapaamaan SOMPA-hankkeen tutkijoita paikan päälle! Olemme koonneet nettisivuillemme lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä tutkimuksistamme: löydät ne täältä. Perjantaina järjestämme konferenssin osanottajille ekskursion Asikkalan Ränskälänkorpeen tutustumaan SOMPA-hankkeen tutkimuskohteeseen. Jos haluat tulla paikalle, ota yhteyttä Sakari Sarkkolaan (yhteystiedot alla). Voit tutustua ohjelmaan …

Lisätietoja konferenssissa esiteltävistä suometsiin liittyvistä SOMPA-hankkeen tutkimuksista

1. Ravinteikkaiden suometsien poimintahakkuilla pienemmät kasvihuonekaasujen nettopäästöt kuin avohakkuilla SOMPA-hankkeessa perustettiin uusia jatkuvapeitteisen metsätalouden koealoja ojitettuihin ravinteikkaisiin suometsiin Suomessa. Tutkijat seurasivat mm. hydrologiaa ja maaperän kasvihuonekaasujen vaihtoa poimintahakkuilla hoidetuissa metsissä, joissa puustoa harvennetaan varsin voimakkaasti poistamalla puita myös vallitsevasta latvuskerroksesta ja jättämällä metsään elinvoimaisia puita kaikkiin kokoluokkiin. Korjuun jälkeen kasvillisuuden haihdunta väheni, ja loppukesällä, jolloin kasvupaikan kosteusolosuhteet ovat metsän kasvun ja juuriston elinvoimaisuuden kannalta kriittisimmät, keskimääräinen vedenpinta nousi hieman, 2-18 …

SOMPA esittelee maataloustuloksia 4 per 1000 -alueellisessa kokouksessa Helsingissä 6.-8. kesäkuuta – ilmoittautuminen verkkotapahtumaan avoinna 1. kesäkuuta asti

Ensimmäinen Pohjoisen ”4 per 1000” Euroopan alueellinen kokous pidetään Helsingissä 6.-8. kesäkuuta 2023. SOMPA:n maatalouden aiheita käsitellään  keskiviikkona 7. kesäkuuta ”Maatalouden orgaaniset maaperät” -rinnakkaisistunnossa, jonka puheenjohtajana toimii SOMPA:n sidosryhmäyhteistyön asiantuntija Kati Berninger. SOMPA:n työpaketin johtaja Kristiina Lång pitää keynote-puheenvuoron ”The importance of agricultural peat soils from Finland’s perspective”. Tapahtuma yhdistää käytännön maanviljelyn, politiikan, tutkimuksen ja liiketoiminnan auttaakseen siirtymään kohti terveitä maaperiä ja tuottavaa, erittäin kestävää maataloutta. Siellä jaetaan uusia tieteellisiä …

ADAPT -ohjelman politiikkasuositus: Näin ohjaamme muutosta kestävämpään suuntaan

Yhteiskuntamme toimintaan vaikuttavat useat muutosvoimat, kuten ilmastonmuutos, luontokato, väestön ikääntyminen, digitalisaatio, sodat ja globalisaatio. Meidän tulee varautua ja sopeutua muutoksiin mahdollisimman hyvin pärjätäksemme tulevaisuudessa. Sopeutumiskeinojen vahvistaminen ja ongelmakohtien ratkaiseminen lisäävät yhteiskunnan resilienssiä eli kykyä selviytyä muutoksista. Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä (ADAPT) -ohjelman 17.3. julkaistussa politiikkasuosituksissa käsitellään muutoksiin sopeutumisen esteitä ja hidastavia tekijöitä sekä erilaisia ohjauskeinoja, joilla voidaan vauhdittaa vihreää, oikeudenmukaista siirtymää ja kasvattaa yhteiskunnan resilienssiä. SOMPA -hanke kuuluu ADAPT -ohjelmaan, …

Suomi muutoksessa – ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiseen

Suomi muutoksessa – ratkaisuja ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiseen STN ADAPT -ohjelman lopputilaisuus Aika: Tiistai 23.5. klo 9-18 Paikka: Musiikkitalo + live stream klo 9-15 Ilmoittaudu mukaan täällä 16.5. mennessä! STN-ohjelma “Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä” (ADAPT) on kehittänyt vuosina 2018-2023 ratkaisuja, miten yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden voimavarat ja resurssit sekä niiden uudet yhdistelmät parhaiten tukisivat kokonaisvaltaista sopeutumiskykyä. Nyt ohjelma huipentuu lopputilaisuuteen Musiikkitalossa! Tilaisuudessa kuullaan hankkeiden tuloksia, keskustellaan parhaista ratkaisuista asiantuntijajoukon kanssa …

SOMPA-hankkeen politiikkasuositus: Turvemaapeltojen viljelyn ja suometsien hoidon muutoksilla tuetaan ilmastolain tavoitteiden toteutumista

Maankäyttösektorin kääntyminen päästölähteeksi vaikeuttaa ilmastolain tavoitteiden toteutumista. Turvemaiden käsittelyä muuttamalla ja vesitaloutta säätämällä voitaisiin saavuttaa päästövähennyksiä kustannustehokkaasti vaarantamatta puuntuotantoa ja ruokaturvaa. Suomen ilmastolain tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius eli tilanne, jossa kasvihuonekaasujen päästöt ovat enintään yhtä suuret kuin poistumat viimeistään vuonna 2035. Tavoite on nyt aiempaa vaikeampi saavuttaa, koska maankäyttösektori on kääntynyt nielusta päästölähteeksi. Turvemaapeltojen päästöt ovat kasvaneet, eikä metsien pienentynyt hiilinielu enää kompensoi niitä.  Turvemaapelloilla ja -metsissä on mahdollista saavuttaa …

Blogi: Soiden ennallistamisen ilmastovaikutukset ovat monitahoiset

Turvemaihin liittyviä kysymyksiä tulee jatkuvasti eri tahoilta. Ojittamattomien, ojitettujen ja ennallistettujen soiden kasvihuonekaasuasioista on tuotettu viime aikoina paljon uutta tietoa. Tässä blogissa esitetään yleistajuisesti soiden ennallistamisen kasvihuonekaasupäästöjen perusteita. Ekologisen ennallistamisen tavoitteita ovat suon vesitalouden, kasvihuonekaasujen vaihdon ja monimuotoisuuden palauttaminen kohti luonnontilaa. Metsäojitettujen soiden ennallistamista on tehty Suomessa noin 35 000 hehtaarilla ja tarve soiden ennallistamisille kasvaa muun muassa EU:n luontokadon pysäyttämiseksi asettamien velvoitteiden vuoksi. Ojitetuilla ravinteikkailla turvemaakasvupaikoilla pohjaveden pinnan yläpuolella oleva …

Voivatko ilmastotoimet auttaa taloushaasteissa -webinaari 28.2.2023

  Tervetuloa mukaan maatilan ilmastotoimien talousvaikutuksia ja maatilan menestymistä käsittelevään webinaariin!  Webinaarin järjestää valtakunnallinen tiedonvälityshanke Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) ja SOMPA. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavia keskustelunalustuksia, joista yhden pitää SOMPAn tutkija Heikki Lehtonen.    Webinaarin ajankohta: tiistaina 28.2.2023 klo 10:00–12:00 Osallistumislinkki: Liity kokoukseen tästä linkistä Webinaari järjestetään Teams-ohjelmalla ja siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.   Ohjelma Tutkimusprofessori Heikki Lehtonen, Luke Ilmastotoimien …

Hiilinielut kuntoon – Helsingin Sanomien artikkeli

Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius 2035 mennessä ei toteudu ilman hiilinieluja. Tutkijoiden mukaan hiilinielujen vahvistaminen  edellyttää merkittäviä muutoksia maankäytössä. “On selvää, että hiilinieluja pitää vahvistaa, jos Suomen ilmastotavoitteet aiotaan täyttää. Ilmastolakikin velvoittaa tarkastelemaan tehtyjen toimien riittävyyttä ja tarpeen vaatiessa korjata suuntaa. Nyt näin pitää tehdä”, sanoo tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. Maankäytön ilmastopäästöjen vähentäminen ja metsien hiilinielujen vahvistaminen on mahdollista. Keinoja on mm. metsäkadon hillitseminen, turvepeltojen raivauksen välttäminen, turvepeltojen kosteikkoviljely, viljelykäytäntöjen ja tukipolitiikan …

IBFRA -konferenssi Helsingissä 28-31.8.2023

  Kahdeskymmenes The International Boreal Forest Research Association (IBRFA) -konferenssi järjestetään Helsingissä 28-31.8.2023. Joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi kerää yhteen tutkijoita, yrityksiä, päättäjiä ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä keskustelemaan boreaalisten metsien tulevaisuudesta. Vuoden 2023 konferenssin teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuva, kestävä metsänhoito.   Aikataulu: Tiivistelmien jättömahdollisuus syyskuu 2022 – tammikuu 2023 (päättynyt) Ilmoittautuminen tapahtumaan auki tammikuussa 2023 Tiivistelmät hyväksytään 15.3.2023 Konferenssin ohjelma julkaistaan huhtikuussa 2023   Lisätietoa löytyy konferenssin nettisivuilta.    . Tapahtumaa …