Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon -seminaari 1.3.2018

Turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen sääteleminen on yksi tärkeimmistä avaimista kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Mutta millaista tietoa tarvitaan, jotta päästöjä voidaan vähentää, ja vieläpä taloudellisesti kannattavasti? Aika: Torstaina 1.3.2018 klo 13–16 Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki Tervetuloa uuden Sompa-tutkimushankkeen aloitusseminaariin kuulemaan ja keskustelemaan erilaisista keinoista, joiden avulla suometsiä ja -peltoja voidaan hoitaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Esittelemme tutkimuksemme teemoja, jotka auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, …

Luonnonvarakeskus käynnistää hankkeen suopeltojen ja -metsien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa hankkeen, jossa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Keinoja etsitään yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvostolta. – Suomessa maatalouden päästöjä ei ole vielä onnistuttu vähentämään muiden sektorien tapaan. Päätehakkuiden lisääntyessä suometsien maaperäpäästöjen odotetaan vielä lisääntyvän. Lisäksi puuston hiilinielu pienenee metsien käytön lisääntyessä ja tarvitaan uusia keinoja kokonaispäästöjen vähentämiseksi, kertoo …