Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa  -työpaketin tavoitteena on vuoropuhelu tutkijoiden ja sidosryhmien välillä siten, että

  • Tutkimus vastaa tärkeisiin kysymyksiin ja on hyödynnettävissä
  • Saadaan tutkimukseen eri tahoilta parasta käytettävissä olevaa tietoa
  • Alustavia tutkimustuloksia voidaan testata
  • Tutkimustulokset saadaan käyttöön