Turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus -työpaketissa arvioidaan uusien viljely- ja metsänhoitomenetelmien vaikutusta Suomen kasvihuonekaasupäästöihin. Turvemaiden hiilenkiertoa kuvaavilla malleilla voidaan ennustaa, miten päästöt kehittyvät tulevaisuudessa, jos maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden käsittelyä muutetaan.

Tavoitteena on

  • Kehittää Luken ja Helsingin yliopiston suomalleja siten, että ne soveltuvat käsitellyille turvemaille ja pystyvät huomioimaan uudet viljely- ja metsänhoitomenetelmät
  • Tuottaa malleilla ennusteet Suomen maa- ja metsätalouskäytössä olevien turvemaiden kasvihuonekaasupäästöistä vuosille 2018–2050 olettaen, että a) nykyiset tai b) uudet käsittelymenetelmät ovat käytössä maassamme

Lue lisää: