Ilmastosääntely on uudistumassa sekä kansainvälisesti että kansallisesti. LULUCF-sektori on noussut aiempaa näkyvämpään rooliin erityisesti EU:ssa. Kesällä 2016 Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen LULUCF-sektorin sisällyttämisestä EU:n 2030 energia- ja ilmastopakettiin. LULUCF-sektorilla tehtävien toimenpiteiden avulla Pariisin ilmastosopimusta toteutetaan EU:ssa.

Uudistuva ilmastosääntely ja LULUCF -työpaketissa arvioidaan uudistuvan ilmastosääntelyn merkitystä ja vaikutuksia erityisesti LULUCF-sektorin osalta ja SOMPA-hankkeen yleisten tavoitteiden näkökulmasta. Tätä kautta arvioidaan myös, mitä uudistuva sääntely merkitsee kansallisen biotalouden kehitykselle.

Tavoitteena on

  • Systematisoida sekä analysoida eri tasoilla uudistuvan sääntelyn sisältöä ja merkitystä Suomen metsä- ja ilmastopolitiikan sekä biotalouden tavoitteiden näkökulmasta
  • Arvioida niitä oikeudellisia reunaehtoja, joita sääntely asettaa erityisesti SOMPA-hankkeessa kehitettäville uusille ilmastonmuutoksen hillinnän keinoille
  • Tunnistaa em. kokonaisuuksista sekä niihin liittyviä erityisiä sääntelyllisiä haasteita että niiden tarjoamia mahdollisuuksia