Biotuotannon skenaariot -työpaketissa arvioidaan maatalouden ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöt Suomessa vuoteen 2050 saakka.

Tavoitteena on

  • Arvioida mahdolliset kehityskulut, jotka riippuvat taloudellisesta suhdanteesta ja halukkuudesta toteuttaa päästöjä vähentäviä toimia. Eri skenaarioiden avulla voimme arvioida ilmastonmuutoksen eri hillintäkeinojen kustannuksia
  • Kommunikoida tulokset hankkeen sidosryhmille, kuten maanomistajille ja maankäyttöpolitiikan valmistelijoille

Lue lisää: