Biotalouden kestävyyden arviointi -työpaketissa tunnistetaan skenaariotarkastelun perusteella keskeiset tuoteketjut  ja arvioidaan niiden ilmastovaikutuksia ja resurssitehokkuutta elinkaarinäkökulmasta. Tämä palvelee ilmastolain ja sääntelyn edelleen kehittämistä sekä optimaalisten maankäyttöstrategioiden tunnistamista.

Tavoitteena on

  • Ilmastovaikutuksia tarkastellaan erilaisilla aikajänteillä (esim. 30, 50 ja 100 vuotta) ja indikaattoreilla elinkaariarviointia varten kehitettävällä dynaamisella mallilla.
  • Arvioinnissa sovelletaan ympäristölaajennettua panos-tuotos-mallia (ENVIMAT) sektoreiden välisten ja kansallisen tason vaikutusten arviointia varten.
  • Tarkasteltavien tuoteketjujen mahdollisuudet korvata uusiutumattomia tuotteita arvioidaan skenaarioiden välisten erojen tunnistamiseksi.

Lue lisää: