Ahtikoski, A., Rämö, J., Juutinen, A., Shanin, V. and Mäkipää, R. 2022. Continuous cover forestry and cost of carbon abatement on mineral soils and peatlands. Frontiers in Environmental Science, 10:837878. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.837878/full

Alekseychik, P., Katul, G., Korpela, I., and Launiainen, S. 2021. Eddies in motion: visualizing boundary-layer turbulence above an open boreal peatland using UAS thermal videos. Atmospheric Measurement Techniques(14), 3501–3521. https://amt.copernicus.org/articles/14/3501/2021/

Alekseychik, P., Korrensalo, A., Mammarella, I., Launiainen, S., Tuittila, E.-S., Korpela, I., and Vesala, T. 2021. Carbon balance of a Finnish bog: temporal variability and limiting factors based on 6 years of eddy-covariance data. Biogeosciences(18), 4681–4704. https://bg.copernicus.org/articles/18/4681/2021/

Archambeau, J., Ruiz-Benito, P., Ratcliffe, S., Fréjaville, T., Changenet, A., Castañeda, J.M.M., Lehtonen, A., Dahlgren, J., Zavala, M.A. and Garzon, M.B., 2020. Similar patterns of background mortality across Europe are mostly driven by drought in European beech and a combination of drought and competition in Scots pine. Agricultural and Forest Meteorology, 280, 107772. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107772

Forsius, M., Kujala, H., Minunno, F., Holmberg, M., Leikola, N., Mikkonen, N., Autio, I., Paunu, V., Tanhuanpää, T., Hurskainen, P., Mäyrä, J., Kivinen, S., Keski-Saari, S., Kosenius, A., Kuusela, S., Virkkala, R., Viinikka, A., Vihervaara, P., Akujärvi, A., Bäck, J., Karvosenoja, N., Kumpula, T., Kuzmin, A., Mäkelä, A., Moilanen, A., Ollikainen, M., Pekkonen, M., Peltoniemi, M., Poikolainen, L., Rankinen, K., Rasilo, T., Tuominen, S., Valkama, J., Vanhala, P., Heikkinen, R.K. 2021. Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: Application in southern Finland. Science of The Total Environment, Volume 775. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721009141?via%3Dihub

Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius A.-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E.-J. & Peltoniemi, M. 2020. Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset – Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 81 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-953-8

Holmberg, M., Akujärvi A., Anttila S., Autio I., Haakana M., Junttila V., Karvosenoja, N., Kortelainen, P., Mäkelä, A., Minkkinen, K., Minunno, F., Rankinen, K., Ojanen, P., Paunu, V., Peltoniemi, M, Rasilo, T., Sallantaus, T., Savolahti, M., Tuominen, S., Tuominen, S., Vanhala, P., Forsius, M. 2021. Sources and sinks of greenhouse gases in the landscape: Approach for spatially explicit estimates. Science of The Total Environment, Volume 781. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146668

Juutinen, A., Ahtikoski, A., Mäkipää, R. & Shanin, V. 2018. Effect of harvest interval and intensity on the profitability of uneven-aged management of Norway spruce stands. Forestry, 91: 589-602. https://doi.org/10.1093/forestry/cpy018

Juutinen, A., Ahtikoski, A., Rämö, J. 2020. Puuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat tekijät jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa. Metsätieteen aikakauskirja: artikkeli id 10313. Saatavilla: https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10313

Juutinen, A., Shanin, V., Ahtikoski, A., Rämö, J., Mäkipää, R., Laiho, R., Sarkkola, S., Lauren, A., Penttilä, T., Hökkä, H., Saarinen, M. 2021. Profitability of continuous cover forestry in Norway spruce-dominated peatland forest and the role of water table. Canadian Journal of Forest Research 51(6), 859-870. https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0305

Kalliokoski, T., Heinonen, T., Holder, J., Lehtonen, A., Mäkelä, A., Minunno, F., Ollikainen, M., Packalen, T., Peltoniemi, M., Pukkala, T., Salminen, O., Schelhaas, M., Seppälä, J., Vauhkonen, J. & Kanninen, O., 2019, Skenaarioanalyysi metsien kehitystä kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista. Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2019.

Kekkonen, H., Ojanen, H., Haakana, M., Latukka, A. and Regina, K., 2019. Mapping of cultivated organic soils for targeting greenhouse gas mitigation. Carbon Management, 10(2):115-126. https://doi.org/10.1080/17583004.2018.1557990

Korkiakoski, T., Tuovinen, J-P., Penttilä, T., Sarkkola, S., Ojanen, P., Minkkinen, K., Rainne, J., Laurila, T., Lohila, A. 2019. Greenhouse gas and energy fluxes in a boreal peatland forest after clear-cutting. Biogeosciences, 16, 3703–3723. https://doi.org/10.5194/bg-16-3703-2019

Kulovesi, K. and Oberthür, S. 2020. The European Union’s Climate and Energy Policy Framework for 2030: Incremental Change toward Radical Transformation? Review of European, Comparative and International Environmental Law, RECIEL 29(2), 151-166. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12358

Lahtinen, L.; Mattila, T.; Myllyviita T.; Seppälä J.; Vasander, H. 2022. Effects of paludiculture products on reducing greenhouse gas emissions from agricultural peatlands. Ecological Engineering Volume 175, February 2022, 106502. tps://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106502

Laurén, A.; Palviainen, M.; Launiainen, S.; Leppä, K.; Stenberg, L.; Urzainki, I.; Nieminen, M.; Laiho, R.; Hökkä, H. 2021. Drainage and Stand Growth Response in Peatland Forests—Description, Testing, and Application of Mechanistic Peatland Simulator SUSI. Forests 12(3), 293. https://doi.org/10.3390/f12030293

Laurila, T., Aurela, M., Hatakka, J., Hotanen, J-P., Jauhiainen, J., Korkiakoski, M., Korpela, L., Koskinen, M., Laiho, R., Lehtonen, A., Leppä, K., Linkosalmi, M., Lohila, A., Minkkinen, K., Mäkelä, T., Mäkiranta, P., Nieminen, M., Ojanen, P., Peltoniemi, M., Penttilä, T., Rainne, J., Rautakoski, H., Saarinen, M., Salovaara, P., Sarkkola, S., Mäkipää, R., (2021). Set-up and instrumentation of the greenhouse gas measurements on experimental sites of continuous cover forestry. Natural resources and bioeconomy studies, 26/2021. Natural Resources Institute Finland (Luke). Helsinki. 51 p. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-191-2.

Lehtonen, A., Heikkinen, J., Petersson, H., Ťupek, B., Liski, E., Mäkelä, A. 2019. Scots pine and Norway spruce foliage biomass in Finland and Sweden — testing traditional models vs. the pipe model theory. Canadian Journal of Forest Research 50(2), 146-154.
https://doi.org/10.1139/cjfr-2019-0211

Lehtonen, A., Ťupek, B., Nieminen, T.M., Balazs, A., Anjulo, A., Teshome, M., Tiruneh, Y. and Alm, J. 2020. Soil carbon stocks in Ethiopian forests and estimations of their future development under different forest use scenarios. Land Degradation & Development 1-12. https://doi.org/10.1002/ldr.3647

Leppä, K., Hökkä, H., Laiho, R., Launiainen, S., Lehtonen, A., Peltoniemi, M., Mäkipää, R., M., Saarinen, Sarkkola, S., and Nieminen, M. (2020). Selection cuttings as a tool to control water table level in boreal drained peatland forests. Frontiers in Earth Science, 8: 576510. https://doi.org/10.3389/feart.2020.576510

Leppä, K., Korkiakoski, M., Nieminen, M., Laiho, R., Hotanen, J.-P., Kieloaho, A.-J., Korpela, L., Laurila, T., Lohila, A., Minkkinen, K., Mäkipää, R., Ojanen, P., Pearson, M., Penttilä, T., Tuovinen, J.-P. & Launiainen, S. 2020. Vegetation controls of water and energy balance of a drained peatland forest: Responses to alternative harvesting practices. Agricultural and Forest Meteorology, 295: 108198. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108198

Merganicová, K., Merganic, J., Lehtonen, A., Vacchiano, G., Sever, M.Z.O., Augustynczik, A.L., Grote, R., Kyselová, I., Mäkelä, A., Yousefpour, R. and Krejza, J., 2019. Forest carbon allocation modelling under climate change. Tree Physiology tpz105. https://doi.org/10.1093/treephys/tpz105

Minunno, F.; Peltoniemi, M.; Härkönen, S; Kalliokoski, K.; Mäkinen, H.; Mäkelä, A., 2019. Bayesian calibration of a carbon balance model PREBAS using data from permanent growth experiments and national forest inventory. Forest Ecology and Management, 440: 208-257. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.02.041

Mäkelä, J., Minunno, F., Aalto, T., Mäkelä, A., Markkanen, T., and Peltoniemi, M. 2020. Uncertainty sources in simulated ecosystem indicators of the 21st century climate change. Biogeosciences 17, 2681–2700. https://www.biogeosciences-discuss.net/bg-2019-395/

Nieminen M., Hökkä H., Laiho R., Juutinen A., Ahtikoski A., Pearson M., Kojola S., Sarkkola S., Launiainen S., Valkonen S., Penttilä T., Lohila A., Saarinen M., Haahti K., Mäkipää R., Miettinen J. & Ollikainen M. 2018. Could continuous cover forestry be an economically and environmentally feasible management option on drained boreal peatlands? Forest Ecology and Management 424: 78–84. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.04.046

Nieminen,M., Launiainen, S., Ojanen, P., Sarkkola, S. Laurén, A. 2020. Metsätalouden vesistökuormitus: nykykäsitys ja tulevaisuuden menetelmäkehitys. Metsätieteen aikakauskirja 2020-10336. Katsaus. 9 s. https://doi.org.10.14214/ma.10336

Nieminen, M., Sarkkola,S. Haahti, K., Sallantaus, T., Ojanen, P. 2020. Metsäojitettujen soiden typpi- ja fosforikuormitus Suomessa. Suo 71: 1-13. https://jukuri.luke.fi

Nieminen, M., Sarkkola, S., Hasselquist, E. M., Sallantaus, T. 2021. Long-term nitrogen and phosphorus dynamics in waters discharging from forestry-drained and undrained boreal peatlands. Water, Air, and Soil Pollution 232, 371.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-021-05293-y

Nieminen, M., Sarkkola, S., Sallantaus, T., Hasselquist, E. M., Laudon, H. 2021. Peatland drainage – a missing link behind increasing TOC concentrations in waters from high latitude forest catchments? Science of the Total Environment 774, 145150. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145150

Nieminen, M., Sarkkola, S., Tolvanen, A., Tervahauta, A., Saarimaa, M., Sallantaus, T. 2020. Water quality management dilemma: Increased nutrient, carbon, and heavy metal exports from forestry-drained peatlands restored for use as wetland buffer areas. Forest Ecology and Management 465: 1-9. https://doi.org./10.1016/j.foreco.2020.118089

Regina K., Heikkinen J., Maljanen M. 2018. Greenhouse gas fluxes from agricultural soils in Finland. In: Shurpali N.J., Agarwal A.K., Srivastava V.K. (eds.) Greenhouse Gas Emissions-Challenges, Technologies, Solutions. Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3272-2_2

Repo, A., Rajala, T., Henttonen, H.M, Lehtonen, A., Peltoniemi, M., Heikkinen J., 2021. Age-dependence of stand biomass in managed boreal forests based on the Finnish National Forest Inventory data. Forest Ecology and Management 498. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112721005971?via%3Dihub

Romppanen, S. 2020. The Bioenergy ‘Blind Spots’ in EU Climate and Energy Law. European Energy and Environmental Law Review 29/4, pp. 150–162.

Romppanen, S. 2020. The LULUCF Regulation: the new role of land and forests in the EU climate and policy framework, Journal of Energy & Natural Resources Law. https://doi.org/10.1080/02646811.2020.1756622

Romppanen, S. 2020. The EU Effort Sharing and LULUCF Regulations: The Complementary yet Crucial Components of the EU’s Climate Policy Beyond 2030. Research Handbook on EU Environmental Law (Edward Elgar). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3436980

Ruosteenoja, K., Markkanen, T., Räisänen, J. 2019. Thermal seasons in northern Europe in projected future climate. International Journal of Climatology 40(10), 4444-4462. https://doi.org/10.1002/joc.6466

Saarinen, M., Valkonen, S., Sarkkola, S., Nieminen, M., Penttilä, T. & Laiho, R. 2020. Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen mahdollisuudet ojitetuilla turvemailla. Metsätieteen aikakauskirja 2020: 21 s. https://doi.org/10.14214/ma.10372

Sarkkola, S., Saarinen, M. & Hökkä, H. 2021. How to promote the sustainability of silviculture on drained peatland forests? Peatlands International 1, 36-42.

Savaresi, A., Perugini, L. 2021. Balancing Emissions and Removals in the Land Sector: The View from the EU. Carbon & Climate Law Review 15(1), 49-59. https://cclr.lexxion.eu/article/CCLR/2021/1/7

Savaresi, A., Perugini, L. 2021. Sinks, Reservoirs of GHGs and Forests in Reins, L., van Calster, G. (eds), THE PARIS AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE (Edward Elgar Publishing 2021)
https://www.e-elgar.com/shop/usd/the-paris-agreement-on-climate-change-9781788979184.html

Susiluoto J, Raivonen M, Backman L, Laine M, Mäkelä J, Peltola O, Vesala T, Aalto T. 2018. Calibrating a wetland methane emission model with hierarchical modeling and adaptive MCMC. Geoscientific Model Development, 11: 1199-1228. doi.org/10.5194/gmd-11-1199-2018

Tao, F., Palosuo, T., Valkama, E. & Mäkipää, R. 2019. Cropland soils in China have a large potential for carbon sequestration based on literature survey. Soil & Tillage Research,186: 70-78. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.10.009

Tian, X., Minunno, F., Cao, T., Peltoniemi, M., Kalliokoski, T., Mäkelä, A. 2020. Extending the range of applicability of the semi‐empirical ecosystem flux model PRELES for varying forest types and climate. Glob Change Biol. 26: 2923– 2943. https://doi.org/10.1111/gcb.14992

Virkkala, A.M., Aalto, J., Rogers, B.M., Tagesson, T., Treat, C.C., Natali, S.M., Watts, J.D., Potter, S., Lehtonen, A., Mauritz, M., Schuur, E.A. et al. 2021. Statistical upscaling of ecosystem CO2 fluxes across the terrestrial tundra and boreal domain: regional patterns and uncertainties. Global change biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15659