Suomen suurin luomutila Tikan maatila Oy sijaitsee Etelä-Pohjanmaan Kurikassa. ”Tilan päätuotantosuunta on luomumaito, lisäksi tilalta myydään jonkin verran elintarvikekauraa”, kertoo maatilan omistaja Vesa Tikka. Tilalla on 350 lehmää ja viljelyssä 900 hehtaaria peltoa, josta noin 100 hehtaaria on turvemaata.

Kasvipeitteinen viljely

Vesa on harjoittanut turvemaan kasvipeitteistä viljelyä jo liki 20 vuotta. ”Perusviljelykierrossa pelto on yleensä kolme vuotta nurmella ja sen jälkeen vuoden herneellä, toisen härkäpavulla ja kolmannen viljalla”, Vesa kuvailee. Talveksi peltoon jätettävänä aluskasvina on heinä. Menetelmän ansiosta noin 80 % Tikan maatilan peltoalasta on aina kasvipeitteisenä. ”Kasvipeitteisyys edistää maan paranemista, sillä pellon ravinnepitoisuus kasvaa aluskasvin sitoessa typpeä. Heinä varastoi myös auringon säteilyä syksyisin aina lumen tuloon asti”, Vesa kehuu. Turvemaiden kasvipeitteinen viljely tehostaa myös hiilen sitomista ja ehkäisee ravinnehuuhtoumaa lähivesistöihin.

Menetelmän hyödyt ja haasteet

Menetelmän käyttö on varsinkin pidemmällä tähtäimellä taloudellisesti kannattavaa, sillä maan paraneminen lisää pellon tuottavuutta.

Vaikka aluskasvi vaikeuttaa hieman kuivikeoljen keruuta, Vesa ei pienestä haasteesta hätkähdä; ”keruu onnistuu hyvin, kun pahna korjataan ajosilppurilla vaakasiiloon ja säilötään ilmatiiviisti. Ei siis haittaa, vaikka kuivikeoljen joukossa on vähän vihreää”.

Vesaa kiinnostaisi tietää, kuinka paljon enemmän hiiltä maahan saadaan sitoutumaan kasvipeitteisessä viljelyssä verrattuna perinteiseen viljelymenetelmään.