Bongaa SOMPA tv:n dokumenttielokuvista!

SOMPA-hanke on osallistunut kahden luontoaiheisen tv-tuotannon tekemiseen. Katso ja opi, mitä uhkia ja mahdollisuuksia soihin liittyy! Metsän ääni -sarjan kolmas osa esitettiin Yle Svenska -kanavalla 24.4.2022 ja Ylen sekä Arten tuottama kansainvälinen Tuntematon suo -dokumentti esitetään Yle TV1:llä 17.5.2022 klo 19. Metsän ääni on kolmiosainen dokumenttisarja suomalaisten metsäsuhteesta ja metsiemme tilasta. Jaksossa 3 dokumentti syventyy ratkaisuihin, joilla voidaan turvata metsäluonnon säilyminen tai parantaa metsien käytön kestävyyttä. Jaksossa haastatellaan myös SOMPA-hankkeen …

Blogi: Metsäojitettujen soiden käytössä paljon huomioitavaa

Vaatimukset metsätalouden ekologisesta kestävyydestä, metsälain ja metsänhoitosuositusten muutokset sekä metsäsertifioinnin kriteerit johtivat ensiojitusten loppumiseen vuosituhannen vaihteessa. Mikä on ojitettujen soiden tilanne nyt? Millaisia vaihtoehtoja puuntuotantoon on suometsänomistajalla? Nykyään 4,7 miljoonaa hehtaaria lasketaan metsäojitetuksi suoksi. Metsätaloutta harjoitetaan myös runsaspuustoisilla ojittamattomilla soilla. Ojitetuista soista 0,5–1,0 miljoonaa hehtaaria on jäänyt vähäpuustoisiksi. Vuoden 2014 metsälain uudistuksessa näiltä heikkotuottoisilta soilta poistui uudistamisvelvoite päätehakkuun jälkeen. Tämä voi osin merkitä alojen jättämistä itsekseen vettymään. Aktiivista ennallistamista on …

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -sivustolta tietopohjaa keskusteluihin

Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa on koottu tutkittua tietoa maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettujen soiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin. Tarjolla on tietoa seuraavista kokonaisuuksista Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin – yhteenveto Soiden käyttö Suomessa Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja Soiden kasvillisuus Suoluontotyyppien uhanalaisuus Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus Ojituksen vaikutus maaperän kasvihuonekaasupäästöihin Metsäojitetun suon ilmastovaikutukset Ojittamattomien ja ojitettujen soiden vesistökuormitus Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus …

Blog: Future of peatland forestry in Scotland

Peatlands are very important for Scotland since they may cover, dependent on the definition and data source, up to 30% of the total land area, mostly occurring in the north and the country´s west. The Flow Country is the UK’s most extensive peatland region with over 400,000 ha of peat and wetland, of which around 67,000 ha is afforested. Afforestation of peatlands in Scotland started already in the 18th century …