Tuoreen selvityksen mukaan hakkuumääriä ei tarvitsisi kuitenkaan pienentää, vaan ne kohdennettaisiin toisin.

Suomen metsien hiilidioksidipäästöistä olisi leikattavissa miljoona tonnia, jos ojitetuissa, rehevissä suometsissä siirryttäisiin avohakkuista poimintahakkuisiin.

Selvityksen mukaan puuston hakkuumääriä ei tarvitsisi vähentää, vaan ne kohdennettaisiin toisin.

– Hakkuupinta-ala suometsissä kasvaisi noin 15 000 hehtaaria vuodessa, mutta ne eivät olisi avohakkuita vaan poimintahakkuita ja osa hakkuista siirtyisi kangasmetsiin. Vaikka pinta-alat kasvavat ja hakkuut siirtyvät kangasmetsiin, päästöt pienenevät ja nielut suurenevat samalla hakkuukertymällä, tutkimusprofessori Aleksi Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Lue koko juttu Ylen sivuilta