SOMPA-hankkeelle tehdyn mediaseurannan perusteella turvemaiden maankäytön medianäkyvyys kasvoi vuosina 2016-2021 tasaisesti ja myönteiseen suuntaan.

Mediaseurannan toteutti Luonnonvarakeskuksen viestintäharjoittelija Olli Jokela kesällä 2022. Tarkastelussa olivat mukana Käytännön Maamiehen, Maaseudun Tulevaisuuden ja Helsingin Sanomien aihetta käsittelevät artikkelit.

Aikaväliltä kartoitettiin kaikki maininnat turvemaista maankäytön ja hiilensidonnan näkökulmasta, yhteensä 264 artikkelia. Tarkastelusta rajattiin pois muun muassa turpeen energiakäytön ja turvemaiden tuottavuuteen keskittyvät artikkelit.

Mediaseurannan perusteella maankäyttöratkaisujen ilmastotietoinen käsittely mediassa lisääntyi, huolimatta maatalouden taloudellisten näkökulmien mukaantulosta keskusteluun. Keskeisinä vedenjakajina median piirissä voidaan erottaa Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-ohjelman julkistaminen vuonna 2018 sekä hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n vuonna 2019 julkaisema maankäyttöön keskittyvä erikoisraportti. Suomessa keskeinen hiilipäästöjen lähde, turvemaat, olivat olennainen osa julkista keskustelua. Turvemaat nähdään yhtenä keskeisimmistä ilmastotoimien kohteista sekä maatalouden että metsäteollisuuden alalla.

SOMPA-hanke ja sen tutkijat näkyivät kaikissa lehdissä muiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemysten ohella. Yleisen keskustelun muutos maankäyttöratkaisujen osalta on tapahtunut positiiviseen ja toiveikkaampaan suuntaan.

Lue koko raportti: