SOMPA-hanke on julkaissut kaksi videota jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta turvemailla. Videoilla vieraillaan Ränskälänkorven tutkimusalueella. Tutkimusalueella vertaillaan erilaisten metsänkäsittelymuotojen vaikutusta kasvihuonekaasutaseisiin, valumaveden laatuun, pohjaveden pinnan tasoon ja puiden kasvuun.

Videosta on julkaistu kaksi versiota. Lyhyempi (4:01), erityisesti metsänomistajille suunnattu video, kertoo tiiviisti jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen toteutuksesta, ympäristövaikutuksista sekä kannattavuudesta. Katso lyhyempi video alta.

 

Videon pidemmällä (9:50), erityisesti metsäammattilaisille ja asiantuntijoille suunnatulla versiolla, käsitellään edellistä laajemmin hakkuiden määrää ja ajoitusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi tutustutaan mittauslaitteisiin. Katso pidempi video alta.