Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa on koottu tutkittua tietoa maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettujen soiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin.

Tarjolla on tietoa seuraavista kokonaisuuksista

 • Ojituksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin – yhteenveto
 • Soiden käyttö Suomessa
 • Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja
 • Soiden kasvillisuus
 • Suoluontotyyppien uhanalaisuus
 • Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus
 • Ojituksen vaikutus maaperän kasvihuonekaasupäästöihin
 • Metsäojitetun suon ilmastovaikutukset
 • Ojittamattomien ja ojitettujen soiden vesistökuormitus
 • Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus
 • Happamat sulfaattimaat ja ojitus

Hankkeessa on mukana suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Myös moni SOMPA-hankkeen tutkija on osallistunut laajan tietopäivityksen artikkelien kirjoitustyöhön. Artikkelit on julkaistu Suomen Suoseuran www-sivuilla.