Pohjaveden korkeutta mitataan koealueella putkien avulla.