Miten löydämme ratkaisuja tulevaisuuden kannalta kriittisiin kysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden kaventumiseen?

ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA tutkimushankkeet järjestivät yhteisen seminaarin torstaina 12.11.2020, klo 12.00–16.00.


OHJELMA JA TILAISUUDEN TALLENTEET

12.00 Seminaari alkaa

12.20 Metsien eri käyttömuotojen ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen

 • IBC-Carbon: Metsänkäytön vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään
 • Kommenttipuheenvuorot:
  • ALL-YOUTH: Nuorten metsänomistajien tavoitteet metsissään: kuinka tieto ja vastuu siirtyvät?
  • SOMPA: Metsien hiilinielut ja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöt kartalla – missä ja miten tulisi edistää siirtymää ilmastoviisaisiin metsänkäsittelytapoihin

 

 

13.35 Ilmastopäästöjen vähentäminen turvemaiden käytössä

 • SOMPA: Turvemaiden viljelyn ja metsänhoidon vaihtoehtoisia menetelmiä ja tuotantoketjuja
 • Kommenttipuheenvuorot:
  • ALL-YOUTH: Nuoren metsänomistajan näkökulma jatkuvapeitteiseen kasvatukseen
  • IBC-Carbon: Vesien ruskettumisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

 

 

14.55 Miten vastaamme tietoähkyyn?

 • ALL-YOUTH: Tieto kiertoon -mallilla lievennystä nuorten ja aikuisten ilmastohuoleen
 • Kommenttipuheenvuorot:
  • IBC-Carbon: Arvokkaat monimuotoisuus- ja hiilimetsät – tietoa kansalaisille ja päättäjille
  • SOMPA: Turvemaiden päästösäästöt suhteessa arkielämän päästöihin

 

 

16.00 Seminaari päättyy

Katso tarkempia tietoja kutsusta!

Tarkempaa tietoa käytännön järjestelyistä lähetämme ilmoittautuneille sähköpostilla ennen seminaaria.

Tervetuloa mukaan! Kutsua saa vapaasti jakaa eteenpäin.