Greifswald Mire Centren alustama webinaari kokosi asiantuntijat 3.6.2020 keskustelemaan turvemaiden roolista osana tulevaisuuden maataloutta.

Tärkeänä teemana oli kestävien uusien tuotantomenetelmien mahdollisuudet ja synergiaedut ilmasto- ja monimuotoisuushyödyillä. Webinaarissa keskusteltiin muun muassa kosteikkoviljelyn hyödyistä.