Turvemaista ja niiden ilmastoviisaasta käytöstä keskustellaan paljon. Nyt SOMPA-hankkeessa vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin, muun muassa:

  • Mikä on suometsien maaperän ja turvepeltojen päästöjen rooli Suomessa?
  • Mikä on hiilinielun ja -varaston ero?
  • Mistä hiilinieluissa on kyse ja miksi niistä kiistellään?
  • Mitä EU:n päätös LULUCF-asetuksesta eli metsien ja maankäytön hiilipäästöistä tarkoittaa?
  • Millaista on ilmastoviisas maanviljely ja metsänhoito turvemailla?

Kysymyksiä päivitetään jatkuvasti ja uusia valmistuu tutkimusten edetessä.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.