EU:n LULUCF-asetuksen toimeenpano hoidetun metsänmaan vertailutason osalta tapahtuu jäsenvaltion ja komission välisenä vuoropuheluna. Vertailutasolla tarkoitetaan laskennallista arviota metsän hiilinielusta ajanjaksolla 2000–2009 ja se on yksi vuonna 2018 annetun LULUCF-asetuksen keskeisistä kysymyksistä. Tulevaa metsän hiilinielua verrataan vertailutasoon velvoitekaudella 2021–2025 ja tällä arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista.

Jäsenvaltioiden toimittamien vertailutasojen tekninen arviointi on parasta aikaa käynnissä komissiossa, joka antaa teknisen arvioinnin pohjalta jäsenvaltioille suosituksia vertailutasojensa tarkastamiseksi. Tarkastetut vertailutasot on toimitettava komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tilaisuudessa ”Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus” tarkastellaan LULUCF-asetuksen toimeenpanon tilannetta nyt – missä mennään ja mitä seuraavaksi? Mitä vertailutasojen asettamisen jälkeen tapahtuu?

Sompa-tutkimushankkeen järjestämä tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden keskustella LULUCF-asetuksen toimeenpanosta eri näkökulmasta asiaa tarkastelleiden asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa!

Esitykset löytyvät tästä linkistä

Tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä tässä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=QbErY9AznT0

Aika: 6.6.2019, klo 9-12

Paikka: Kielikeskuksen juhlasali, Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 26

HUOM: Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen 29.5. mennessä osoitteessa: https://fi.surveymonkey.com/r/SRVDCWV

Ohjelma

8.30-9.00 Aamukahvit

Tilaisuuden avaus Raisa Mäkipää (Luke) ja Seita Romppanen (UEF CCEEL)

TILANNEKATSAUS: LULUCF-ASETUKSEN TOIMEENPANO

9.05-9.25 LULUCF-asetuksen valmistelu ja toimeenpano EU:ssa
Anu Korosuo (IIASA)

9.25-9.45 Metsien vertailutasojen teknisestä tarkastuksesta
Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

9.45-10.05 Suomen vertailutaso – tilannekatsaus ja arviointiprosessi
Aleksi Lehtonen, Luonnonvarakeskus (Luke)

MITÄ SEURAAVAKSI? LULUCF-ASETUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

10.05-10.25 Asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu
Seita Romppanen, The Center for Climate Change, Energy & Environmental Law (CCEEL), Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteet

10.25-10.40 Tauko

10.40-12.00 PANEELIKESKUSTELU: Metsät Suomen ilmastopolitiikassa 2021–2030

Panelistit:

Hanna Aho (Fingo)

Seita Romppanen (UEF)

Anu Korosuo (IIASA)

Antti Asikainen (Luke)

Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus ry)

Jaana Kaipainen (MMM)

Paneelin puheenjohtaja:

Aleksi Lehtonen (Luke)

 

Lisätietoja:

Seita Romppanen, seita.romppanen@uef.fi

Janina Käyhkö, janina.kayhko@tyrskyconsulting.fi

Raisa Mäkipää, raisa.makipaa@luke.fi

 

SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. www.luke.fi/sompa