Metsäbiotalous-webinaari 15.5.2018 klo 14-16

Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla. Näkökulmia ilmastovaikutuksiin (Sompa-hanke), puuston kehitykseen ja ravinnehuuhtoumiin.

Asiantuntijoina Raija Laiho, Markku Saarinen ja Sakari Sarkkola Luonnonvarakeskuksesta.

Tämä maksuton webinaari osa Itä-Suomen yliopiston jatkuvan kasvatuksen verkkokurssia.

Lisätietoja:
suunnittelija Kari Pasanen, kari.pasanen@uef.fi, 050 528 4665
suunnittelusihteeri Katja Koukkari, katja.koukkari@uef.fi, 0294 45 7092