Turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen sääteleminen on yksi tärkeimmistä avaimista kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Mutta millaista tietoa tarvitaan, jotta päästöjä voidaan vähentää, ja vieläpä taloudellisesti kannattavasti?

Aika: Torstaina 1.3.2018 klo 13–16

Paikka: Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Tervetuloa uuden Sompa-tutkimushankkeen aloitusseminaariin kuulemaan ja keskustelemaan erilaisista keinoista, joiden avulla suometsiä ja -peltoja voidaan hoitaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.

Esittelemme tutkimuksemme teemoja, jotka auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita.

Tilaisuus on kaikille avoin, joten voit vapaasti välittää kutsua kollegoillesi.

Seminaarin ohjelma:

13.00 Mitä LULUCF-sääntely tarkoittaa metsien hiilinieluille? Voiko suopeltojen ja -metsien käsittelyä muuttamalla saavuttaa ilmastotavoitteet? Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
13.30 Odotuksia Sompa-hankkeelle Kati Berninger, Tyrsky-Konsultointi
13.40 Sidosryhmien puheenvuoroja ja keskustelua
14.10 Kahvitauko
14.40 Turvepeltojen viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus
15.10 Jatkuva kasvatus suometsien hoidossa, Raija Laiho, Luonnonvarakeskus
15.40 Viljelijöiden ja metsänomistajien näkökulmia sekä loppukeskustelu
16.00 Tilaisuus loppuu

Tästä tapahtuman sivulle ja ilmoittautumiseen

Voit katsoa seminaarin tästä linkistä

Ilmoittaudu 14.2. mennessä!
Seuraa ja osallistu myös Twitterissä: @stnSOMPA

SOMPA-hankkeen puolesta

Raisa Mäkipää, hankkeen johtaja, puh. 0295 322197, raisa.makipaa@luke.fi
Kati Berninger, vuorovaikutusvastaava, puh. 040 8798713, kati.berninger@tyrskyconsulting.fi

Sompa-tutkimushankkeessa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, ja Tyrsky-Konsultointi. Sompaa rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto.
www.luke.fi/sompa