Sienten proteiinipitoisuus voi olla 20 – 40 prosenttia kuiva-aineesta. Hyvän proteiinipitoisuuden lisäksi sienissä on monia hyödyllisiä yhdisteitä, kuten D-vitamiinia. Sienten puoliviljely voi tarjota tulevaisuudessa lisäelinkeinon metsänomistajille, sillä Kaukoidän superfood-markkinoilla on tilaa suomalaisille tuotteille.

Luken viljelykokeissa selvitetään ruokasienten sekä terveys- ja hyvinvointuotteiksi viljeltävien sienten viljelyä metsien harvennus- ja päättöhakkuualoilla. Kokeissa viljeltäviä ruokasieniä ovat koivunkantosieni, koppelokääpä, koralliorakas, kurttusieni, kuusilahokas, osterivinokas, talvijuurekas ja suomukääpä. Terveys- ja hyvinvointuotteiksi viljeltävistä sienistä mukana ovat lakkakääpä, pökkelökääpä ja pakurikääpä.

Share This