Nurmesta tehty säilörehu sisältää eniten kuitua, mutta myös runsaasti proteiinia ja sokereita. Märehtijät, eli naudat ja lampaat, voivat hyödyntää nurmirehua sellaisenaan, mutta korkean kuitupitoisuuden takia se ei sovellu yksimahaisten eläinten kuten sikojen ja siipikarjan ruokintaan. Kun nurmiraaka-aine erotellaan puristamalla neste- ja kiintojakeeseen, nurmesta voidaan valmistaa rehuja myös yksimahaisille eläimille.

Nestejae sisältää paljon valkuaista, kivennäisaineita ja muita nurmen liukoisia yhdisteitä, ja se voidaan käyttää sellaisenaan osana sikojen liemirehua. Kuitupitoinen kiintojae voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasun tuotannossa, nautakarjan rehuna tai erilaisten jatkoprosessointien lähtöaineena. Kiintojakeesta voisi valmistaa vaikka biomuovia tai kartonkia elintarvikkeiden pakkaamiseen

Suomeen tuodaan rehutäydennykseksi soijaa sioille ja siipikarjalle, mutta myös rapsirehuja nautakarjan käyttöön. Nämä tuodut proteiinit heikentävät proteiiniomavaraisuuttamme. Nurmea prosessoimalla voitaisiin lisätä nurmien osuutta myös korkeatuottoisten lehmien rehuannoksessa.

Nurmi osana kotieläintilan viljelykiertoa tuo monia etuja. Nurmi hyödyntää tehokkaasti lannan ravinteet, tuottaa suuren kuiva-ainesadon, parantaa maan rakennetta ja lisää hiilensidontaa. Laidunnus myös parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Nurmiviljely sopii myös luomutuotantoon. Luomunurmista erotettu valkuaisjae sopisi täydentämään luomupossujen rehustusta, johon tarvitaan kipeästi hyviä rehuvaihtoehtoja.

Share This