Vaihtoehtoiset proteiinilähteet -työpaketissa selvitämme, miten vaihtoehtoisia proteiineja voidaan tuottaa erilaisista lähteistä. Tutkimuksen kohteena ovat sekä ruoka- että rehutuotteet, sillä molemmat ovat tärkeä osa proteiiniomavaraisuutta.

Proteiiniomavaraisuuden perusta muodostuu alkutuotannossa ja monipuolistaminen synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla, mutta myös jalostuksessa ja vähittäiskaupassa.

Tutkimme proteiinipitoisten kasvien viljelyn monipuolistamista ja sekä vesiviljelyn mahdollisuuksia osana proteiiniketjua. Hyönteiset, viljellyt sienet sekä nurmen prosessointi proteiinipohjaiseksi rehuksi ovat myös esimerkkejä tutkittavista mahdollisuuksista.

Analysoimme laajasti erilaisia uusia rehutuotteita. Tieto rehuaineiden ominaisuuksista tallennetaan Rehutaulukot-palveluun, jotta tieto on hyödynnettävissä kotieläinten ruokinnan suunnittelussa.

Share This