Luken MonoCell-projektissa on onnistuttu tuottamaan yksisoluproteiinia sahanpurusta. Proteiini on hyödynnettävissä esimerkiksi kalanrehuna, jolloin metsäteollisuuden sivuvirta päätyisikin ihmisravinnoksi.

Suomen sahat tuottavat vuosittain 3,3 miljoonaa kuutiometriä sahanpurua. Suuri osa purusta käytetään sellun ja energian tuotantoon, mutta merkittävä määrä jää myös käyttämättä. Sahanpuru on muodostunut monilla sahoilla lähes ongelmajätteeksi.

MonoCell-hankkeessa kehitetyssä prosessissa sahanpurun sisältämät sokerit pilkotaan, jotta yksisoluorganismi, eli hiiva, voi hyödyntää sokeria ravintonaan. Olosuhteita on säädetty siten, että lopputuotteena syntyy  pääasiassa proteiinimassaa etanolin sijaan.

Puupohjaista proteiinia voitaisiin hyödyntää kalanrehuna, jossa tarvitaan runsaasti hyvä laatuista proteiinia. Innovaatio parantaisi rehun proteiiniomavaraisuutta, ja samalla vähenisi tarve käyttää peltopinta-alaa kalanrehun tuotantoon.

Share This