Kulutustottumuksissa on näkyvissä pysyviä muutoksia kohti kasvispohjaisia tuotteita. Olemme ScenoProt-hankkeessa selvittäneet kasviperäisten proteiinien markkinapotentiaalia Suomessa ja vientimarkkinoilla. Kartoituksemme mukaan menestyvissä uusissa tuotteissa yhdistyvät hyvä maku, koostumus, tuoksu ja ulkonäkö. Menestyvät uudet tuotteet ovat hyödyllisiä syöjälle ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Niiden on oltava myös helppoja valmistaa.

Monipuolinen ruokajärjestelmä vastaa kuluttajien moniarvoiseen kysyntään. Uusia proteiinipitoisia raaka-aineita tuottava maatalous tarvitsee jalostusverkoston, joka tuottaa kuluttajien kysyntään vastaavia tuotteita. Myös ruoan markkinointipaikkoja sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen tapoja pitäisi monipuolistaa. Jotta kotimainen tuotanto voi pärjätä, elintarvikemarkkinoilla on kilpailtava muillakin ominaisuuksilla kuin hinnalla.

Valtaosa suomalaisista nuorista uskoo syövänsä tulevaisuudessa enemmän kasviksia sekä kasviproteiineja ja vastaavasti vähemmän lihaa. Nuoret uskovat myös ruokavalionsa monipuolistuvan nykyisestä.

Nuorista 34 prosenttia pitää elintarvikkeiden kasvipohjaisuuden lisääntymistä erittäin todennäköisenä ja 48 prosenttia ainakin jokseenkin todennäköisenä. Toisaalta vain 30 prosenttia nuorista pitää todennäköisenä, että lihasta tulee tulevaisuudessa harvoin syötävää luksustuotetta. Nuorten visioissa lihalla on siis tulevaisuudessakin paikka suomalaisessa ruokapöydässä, mutta sitä syödään nykyistä harvemmin. ScenoProt-hankkeessa vuonna 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi 300 nuorta eri puolilta Suomea.

Share This