Ruokajärjestelmän yksipuolistuminen on jatkuva uhka terveydelle, ympäristölle, huoltovarmuudelle ja elinkeinoille. Monipuolisempi ruokajärjestelmä tukee resilienssiä, on kestävämpi ja avaa uusia mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin yritystoiminnallekin.

Vuonna 2015 käynnistyneen ScenoProt-hankkeen tavoitteena oli kehittää entistä monipuolisempaa, omavaraisempaa, terveellisempää, ympäristöystävällisempää sekä kotimaisempaa proteiinijärjestelmää.

Uusissa proteiinilähteissä on paljon potentiaalia

Yksipuolinen viljely vaatii fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja väkilannoitteita sekä torjunta-aineita. Sen sijaan palkokasvit sitovat ilmakehän typpeä, ja siten vähentävät väkilannoitteiden tarvetta.

Monien erikoiskasvien tuotannon moninkertaistaminen on mahdollista, jos niiden käyttö kotitalouksissa laajenee, yhteistyö ruokajärjestelmässä saadaan toimimaan ja alan tutkimukseen panostetaan.

ScenoProt-hankkeessa tuotettiin tietoa uusien valkuaiskasvien satopotentiaalista ja mahdollisuuksista nykyisissä ja tulevissa ympäristöolosuhteissa. Alkutuotannon kehittämiseen ScenoProt otti viljelijät vahvasti mukaan järjestämällä esimerkiksi pellonpiennarpäiviä, viljelykokeiluja ja seminaareja.

Hyönteisten käyttö elintarvikeketjussa sallittiin Suomessa 2017. ScenoProt oli mukana vaikuttamassa lainsäädännön tulkinnan muutokseen. Hyönteiset koetaan kiinnostusta ja tulevaisuudessa niitä on mahdollista hyödyntää proteiinipitoisena raaka-aineena ja osana kiertotalouden ratkaisuja.

Valmiita elintarvikkeita erikoiskasveista

Yksi tärkeä ScenoProtin osa-alue oli kehittää markkinoille uusia maukkaita, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä kasvi-, sieni- ja kalaproteiinituotteita.

Hankkeessa kehitettyjen hellävaraisten ja turvallisten prosessointimenetelmien avulla proteiinipitoisista erikoiskasveista saadaan maukkaita ja käyttökelpoisia.

Kehitimme myös uusia kasvipohjaisia mallielintarvikkeita, joita on helppo käyttää ja jotka ovat tutun oloisia kuluttajille ja ennen kaikkea maittavan makuisia.  Hankkeen lopussa keskityimme öljyhamppuun, ja tuloksena oli rakenteeltaan juustoa tai kalapuikkoa muistuttava paistopala, jauhelihan tapaan käytettävä paistomuru ja hapatettu jogurttimainen juoma. >> Lue lisää

Keski-Suomessa pilotoitiin ruokajärjestelmän uudistamista

ScenoProtin alueelliseksi tapaustutkimuskohteeksi valittiin Keski-Suomi, joka on nurmivaltainen maidon- ja lihantuotantoalue.

Yhdessä Sitran rahoittaman Proteiinipiilaakso-hankkeen kanssa rakennettiin kiertotalouden periaatteisiin perustuvaa ruokajärjestelmää tutkijoiden, yrittäjien ja koulutussektorin välisen yhteistyön keinoin.

Piloteissa kokeiltiin kasviproteiinien, järvikalan ja kuhnureiden käyttöä paikallisten tuottajien kanssa hyvällä menestyksellä.

Kuluttajat ovat suopeita muutokselle

Hankkeen aikana selvitettiin useissa kyselyissä kuluttajien asenteita ruokavalioita ja kasviproteiineja kohtaan.

Kuluttajilla on vahva aikomus lisätä ruokavalioonsa kasviksia sekä vähentää lihan käyttöä. Kallis hinta ja tuotteiden vieraus ovat merkittävimpiä esteinä kasviproteiinituotteiden käytölle. Käyttövalmiiden ja helppokäyttöisten tuotteiden nykyistä alempi hinta lisäisi varmimmin kasviproteiinipohjaisten tuotteiden käyttöä. >> Lue lisää

Maltillisella ruokavalion muutoksella merkittäviä terveys- ja ympäristöhyötyjä

ScenoProtin kliinisessä interventiotutkimuksessa vertailtiin proteiininlähteiltään kolmen erilaisen ruokavalion terveys- ja ilmastovaikutuksia.

Tulosten mukaan eläinproteiinin osittainenkin korvaaminen kasviproteiinilla parantaa ruokavalion rasvahappokoostumusta ja lisää kuidun saantia. Muutokset vähentävät paksusuolisyövän ja tyypin 2 diabeteksen riskiä sekä edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä,

Ruokavalioiden ilmastovaikutukset arvioitiin ruokavalioiden sisältämien ruokatuotteiden elinkaaristen ilmastovaikutusten pohjalta. Ruokavaliossa, jossa proteiinista puolet oli kasviperäistä ja puolet eläinperäistä, ilmastovaikutus on keskimäärin noin 20 % pienempi kuin keskimääräisessä ruokavaliossa, jossa 70 % proteiinista saadaan eläinkunnasta.

Maltillinen muutos kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota olisi mahdollista ja helppoa suurimmalle osalle kuluttajista. Maltillisellakin muutoksella pystymme vaikuttamaan positiivisesti omaan terveyteemme sekä ilmastoon ja ympäristöön. >> Lue lisää

Tutkimuksen jatkuminen on tärkeää

Huhtikuussa päättynyt hanke on tuottanut tähän mennessä 16 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia tai katsausta, kaksi politiikkasuositusta ja liudan raportteja. Loppuvuoden aikana tieteellisiä julkaisuja tulee vielä useita lisää.

Hankkeen loppumetreillä toteutetussa sidosryhmäkyselyssä nähtiin, että ScenoProtin nosti ensimmäisten joukossa proteiiniaiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Vastauksista heijastuu myös viljelykäytäntöjen tärkeys. Oleellisena nähtiin härkäpavun ja herneen palautus laajempaan viljelyyn ja käyttöön.

Vastaajat näkivät tärkenä tutkimuksen jatkuvuuden ja olivat iloisia, että uusia hankkeita aiheen ympärillä on jo meneillään.

Jatketaan yhteistyötä valkuaisomavaraisuuden ja monipuolisuuden kehittämiseksi!

Share This

Share This

Share this post with your friends!