År 2030 kommer vi att få protein för människoföda och djurfoder från nya källor, som inte bidrar till klimatförändringen och finns nära konsumenten. Nya livsmedelsprodukter utvecklas genom att föda upp insekter och odla svampar samt genom att bearbeta vegetabiliska råvaror.

Merparten av proteinet på våra tallrikar härstammar för närvarande från Brasilien, eftersom proteinfodret för våra produktionsdjur främst kommer från soja som odlas där. Om visionen för projektet ScenoProt, som samordnas av Naturresursinstitutet (Luke), förverkligas, är vår matproduktion inte längre beroende av några brasilianska storföretag 2030.

– Projektet syftar till att öka proteinsjälvförsörjningen i Finland från under tjugo procent till sextio procent. Samma förändring måste ske i hela Europa eftersom sojaodlingen förstör regnskogsområden i Brasilien, vilket bidrar till klimatförändringen, säger projektledare Anne Pihlanto, specialforskare vid Luke.

Nya livsmedel kommer att leda till en hälsosammare kost

Man vill öka proteinsjälvförsörjningen genom att utveckla sådana livsmedel där proteinet erhålls från nya källor, till exempel genom att föda upp insekter och odla svampar samt omvandla vegetabiliska råvaror till en mer användbar form.

År 2030 kommer vi enligt Pihlanto att vara friskare, eftersom vi äter mindre kött och mera grönsaker än i dag.

– De livsmedel som tas fram inom projektet kommer att kommersialiseras på ett sådant sätt att konsumenterna gillar dem och de kommer att vara välkända varumärken i världen, säger Pihlanto.

Konsumenterna involveras i planeringen av livsmedel

Projektet ScenoProt ska pågå i sex år och proteinfrågan kommer att utredas i många olika hänseenden. Arbetet som utförs på Luke har att göra med växtproduktion, djurfoder, bearbetningsteknik och hälsosam mat samt hållbar produktion.

Framtidsforskare vid Åbo universitet kommer att utreda vilka banor som är de bästa för att nå målnivån för 2030. Jyväskylä universitet kommer att testa olika möjligheter i praktiken tillsammans med företag. TNO i Nederländerna är bäst insatt i insektsuppfödning och Helsingfors universitet är med och reder ut hälsoeffekterna. Ytterligare tillför företaget Makery kompetens inom produktdesign och konsumentforskning till projektet.

Konsumenter tas med i projektet för att planera prototyper för nya livsmedel. Marknadspotentialen för nya livsmedel både på den inhemska och internationella marknaden ska utredas.

Projektets budget på åtta miljoner euro finansieras från Finlands Akademis instrument för strategiska studier.

Share This

Share This

Share this post with your friends!