Toimenpiteet kestävän syömisen edistämiseksi ja ruokahävikin vähentämiseksi

27.9.2018, klo 12-16.00
Suomen ympäristökeskus, Helsinki, kokoushuone Tervapääsky
Kutsutilaisuus

12:00 Tilaisuus alkaa

Tervetuloa
Birgitta Vainio-Mattila, neuvottelva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö

RuokaMinimi-skenaariot: ruokavaliomuutosten ilmasto- ja ympäristövaikutukset
Merja Saarinen, tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke)

Vegaanit, fleksaajat ja kauramaito — missä vegebuumi näkyy?
PIia Jallinoja, professori, Tampereen yliopisto

Ruokavaliomuutosten vaikutukset maatalouteen
Jyrki Niemi, professori, Luonnonvarakeskus (Luke)

13:00 Kahvi

Toimenpideyhdistelmät kestävän syömisen ja ruokahävikin vähentämisen tukena
Minna Kaljonen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Toimenpiteiden arviointi ja visiointi
Ryhmätyönä

Ryhmätöiden purku ja kommentointi
Birgitta Vainio-Mattila (MMM); Johanna Kentala-Lehtonen (YM), Jenni Oksanen (VM)

16:00 Tilaisuuden lopetus