Ruoka, ruokavalio ja maatalous ovat viime aikoina olleet ilmastokeskustelun keskiössä yhdessä energiakysymyksen kanssa. Mutta miten muutokset ruokavaliossa vaikuttaisivat ruokavalion ilmastopäästöihin, jos ravitsemus otetaan samanaikaisesti huomioon? Minkälainen rooli hävikillä on? Entä millaisia vaikutuksia ruokavaliomuutoksilla on kotimaiseen maatalouteen ja sen toimintaedellytyksiin? Ja millaisia toimenpide- ja politiikkayhdistelmiä kestävän ruokavalion tukeminen edellyttää?

Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimen rahoittamassa RuokaMinimi-hankkeessa tarkasteltiin lisäksi ensimmäistä kertaa peltojen hiilivarannon muutosta ruokavalion ilmastovaikutuksen osatekijänä ja ruokavalion rehevöittävää vaikutusta kotimaassa ja tuontimaissa.

Tervetuloa hankkeen loppuseminaariin, jossa kerrotaan RuokaMinimin tuloksista ja keskustellaan tulevaisuuden politiikkatoimenpiteistä. Seminaarin puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Aika: 10.5.2019 8:30-11:30
Paikka: Kilta-Sali, Lapinrinne 1, Helsinki

Tilaisuus striimataan, ja voit seurata sitä tästä linkistä.

Ohjelma

8:30  Ilmastoystävällinen aamupala
9:00 Tervetuloa, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
9:10 Minimiä etsimässä – kestävä ruokavalio noudattaa ravitsemussuosituksia ja kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä, tutkija Merja Saarinen, Luke
•  Elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, MMM, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja
9:40 Ruokavaliomuutokset muokkaavat maataloutta – pärjääkö suomalainen tuotanto? Tutkija Marja Knuuttila, Luke
•    Maatalousjohtaja Johan Åberg, MTK
10:10 Muutos ei tapahdu itsestään – politiikkayhdistelmät kestävän ruokavalion tukena, erikoistutkija Minna Kaljonen, SYKE
•    Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM
10:40 Ruokahävikin seuranta tulee – miten se voidaan toteuttaa? Tutkija Hanna Hartikainen, Luke
•    Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, ETL
Yleiskeskustelu
11:30 Tilaisuus päättyy