Kestävä ruokavalio: ravitsemusta, maataloutta, ilmastotekoja – RuokaMinimi-hankkeen loppuseminaari

Ruoka, ruokavalio ja maatalous ovat viime aikoina olleet ilmastokeskustelun keskiössä yhdessä energiakysymyksen kanssa. Mutta miten muutokset ruokavaliossa vaikuttaisivat ruokavalion ilmastopäästöihin, jos ravitsemus otetaan samanaikaisesti huomioon? Minkälainen rooli hävikillä on? Entä millaisia vaikutuksia ruokavaliomuutoksilla on kotimaiseen maatalouteen ja sen toimintaedellytyksiin? Ja millaisia toimenpide- ja politiikkayhdistelmiä kestävän ruokavalion tukeminen edellyttää? Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimen rahoittamassa RuokaMinimi-hankkeessa tarkasteltiin lisäksi ensimmäistä kertaa peltojen hiilivarannon muutosta ruokavalion ilmastovaikutuksen osatekijänä ja ruokavalion rehevöittävää vaikutusta kotimaassa ja …