Blogi: Peltomaan hiilipäästöt pitää sisällyttää ruoan ilmastoinformaatioon

Maaperän hiilidioksidipäästöt ovat tällä hetkellä ilmastopolitiikan kuuma peruna. Suurin debatti käydään metsämaiden – ja puiden – hiilivarantojen ympärillä, mutta osa yleisestä keskustelusta kohdistuu myös maatalouteen. Hyvä niin! Tutkimus ja yritysten kehityshankkeet etsivät kiivaasti keinoja peltomaiden ilmastopäästöjen vähentämiseksi (esim. www.luke.fi/sompa/tyopaketit/uudet-viljely-ja-metsanhoitomenetelmat-turvemaiden-khk-paastojen-vahentamiseksi/) ja hiilinielujen synnyttämiseksi maatalouden sisälle. Näillä nieluilla voitaisiin kompensoida maatalouden ja ruoantuotannon ilmastopäästöjä. Peltojen hiilidioksidipäästöt vaikuttavat myös ruokatuotteiden ja ruokavalion elinkaarisiin ilmastovaikutuksiin. Aihe on tärkeä. Suomen maakohtaisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa peltomaiden hiilidioksidipäästöt …