Teknologiasta älyä, uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja -keihäänkärjessä ratkaisut keskittyvät teknologiaan sekä tuotekehitykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin. Tässä keihäänkärjessä hävikkiä pyritään vähentämään erityisesti teknologisilla ja markkinavetoisilla ratkaisuilla. Painotuksen on tärkeää olla jo ruokahävikin syntymistä estävissä ratkaisuissa.

Alla kuvattuna keinoja ruokahävikin vähentämiseksi. Listaa tullaan täydentämään työn edetessä.

KEINOT JALKAUTTAMINEN
Teknologiaratkaisut 

 • Teknologiaratkaisuissa tarkoitus on, että teknologia vähentää ruokahävikkiä, jolloin kuluttajan käytöksen muuttuminen ei välttämättä ole keskiössä
  • Esimerkiksi suojakaasut ja suojamateriaalit suojaavat ruokatuotteita. Helpommin tyhjennettävä pakkaus mahdollistaa tuotteen loppuun käyttämisen.
  • Kauppojen hankintaketjujen ja teknologiaratkaisujen yhdistäminen markkinointiin: esim. jos tuotetta tulee tiettyyn aikaan runsaasti, edistetään tuotteen markkinointia ja kehitetään reseptiikkaa juuri tätä tuotetta ajatellen.
 • Jatko: Tutkimuksen ja yritysten välisen yhteistyön vahvistaminen ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen & testaus (sisältäen esimerkit maailmalta)
 • Jatko: Uudet teknologia ratkaisut
  • Tilaus- ja ennustejärjestelmien yhdistäminen samalle alustalle ravintoloissa.
  • Satoennustetietojen hyödyntäminen ravintoloiden ja kauppojen tilauksissa
  • Älypakkaukset: pakkaukseen asennettavat sensorit pystyvät mittaamaan tuotteen vanhenemisen
 • Alan toimijat
 • Tutkimus (esimerkkien kartoitus, uusien innovaatioiden kehittely, testaus)
Tuotekehitys

 • Hävikkiraaka-aineiden hyödyntäminen tuotteissa: esim. leipäle-olut, wasted-olut, makea moka karkkipussi, Bananasajäämä -jäätelö ja saaristolaiskalapihvi.
 • Jatko: Tutkimuksen ja yritysten välisen yhteistyön vahvistaminen ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja testaus
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Liiketoimintamallit

 • Uusilla liiketoimintamalleilla tarkoitetaan yritystoimintaa, missä koko toimintaperiaate keskittyy hävikin hyödyntämisen ja vähentämisen ympärille.
  • Esimerkiki Hävikkiruokakaupat (Fiksuruoka, Matsmart) ja hävikkiruokaravintola (Loop),
 • Jatkossa uusien (räätälöityjen) liiketoimintamallien kehittäminen, joissa hävikki entistä paremmin huomioitu (tutkimuksen ja yritysten välinen yhteistyö)
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Työkaluja uusien innovaatioiden tunnistamiseksi 

 • Etsitään aktiivisesti uusia teknologioita, hävikkituotteita ja liiketoimintamalleja
  • Esimerkiksi yhteissuunnittelu-tilaisuudet tai kilpailut: hävikistä ja sivuvirroista valmistettaville tuotteille kilpailuja ja samalla parannetaan hävikkituotteiden näkyvyyttä
 • Alan toimijat
 • Tutkimus