Käytäntöjä muuttamalla kestävämmäksi -keihäänkärjessä yhdistyvät teknologia ja sosiokulttuurinen muutos. Lähtökohtana on ohjata kuluttajia ja ruokaketjun toimijoita vähentämään ruokahävikkiä, mikä edellyttää apukeinoja mutta myös sitoutumista hävikin vähentämiseen. Hyvin suunniteltu ohjaus auttaa toimijoita tekemään haluttuja valintoja lähes itsestään. Teknologian tarkoituksena ei ole ratkaista ruokahävikkiongelmaa, vaan avustaa toimijoita hävikin vähentämisessä.

Alla kuvattuna keinoja ruokahävikin vähentämiseksi. Listaa tullaan täydentämään työn edetessä.

KEINOT JALKAUTTAMINEN
Toimintaympäristön uudelleen muotoilu

 • Ohjataan toimijoita ja/tai helpotetaan haluttua toimintaa
 • Tuotesijoittelu: vanhemman päivämäärän tuotteet ensin saataville sekä erilliset hävikkihyllyt. Valikoimasuunnittelu: kaupat ja ravintolat. Dynaamisella hinnoittelulla kauppa voi alentaa ensin vanhentuvien tuotteiden hintaa. Kotitalouksissa ruokien uudelleenjärjestely jääkaapissa: vanhimmat tuotteet eteen. Parempi näkyvyys kaappien sisältöön, jotta tuotteet eivät unohdu kaappiin.
 • Jatkossa vahvempi perehtyminen toimintaympäristön muutosten mahdollisuuksiin ja toteutukseen (tutkimustyö, yritysyhteistyö, käytännön interventiot)
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Kuluttajien ohjaaminen verkkokaupassa

 • Verkkokaupan yleistyessä voidaan yhä enemmän vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin virtuaaliympäristössä. On tutkittava miten kuluttajiin vaikutetaan, jotta kotitaloudet ostavat oman tarpeensa mukaisesti ruokaa.
 • Ruokakassipalvelut: valmiit ateriakokonaisuudet ja ostosten mitoittaminen algoritmien avulla, ruokakaapin täydennys: huomioidaan kotitaloudesta jo löytyvät ruoka-aineet, reseptiehdotukset, viestitään ruokahävikistä ja annetaan käytännön neuvoja virtuaaliympäristössä.
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Pakkausmuotoilu, tarjoilumuotoilu

 • Pakkausta ja tarjoilutapaa muuttamalla voidaan ohjata kuluttajien käytöstä siten, että hävikki vähenee.
 • Pakkausten uudelleensuljettavuus, moduulipakkaukset: kuluttaja avaa yksittäisen pakkauksen erilliset osiot käytön mukaan, pienemmät pakkauskoot, lautaskoon muuttaminen, asiakas voi vaikuttaa annoskokoon, tarjottimien poistaminen ateriapalvelu- ja ravintolayrityksissä
 • Pakkauksessa ideoita, miten kohta vanhenevat tuotteet voidaan hyödyntää eri tavoilla
 • Jatkossa pakkausten ja tarjoilutavan mahdollisuuksia hävikin vähentäjinä selvitetään (tutkimustyö, yritysyhteistyö, käytännön interventiot)
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Teknologia-avusteiset ajurit

 • Enemmän työkaluja hävikin hallintaan ja seurantaan. Teknologia-avusteisten ajureiden käyttö vaatii myös kuluttajalta ponnisteluja, jotta hävikki vähenee.
 • Älyjääkaapit, älypakkaukset, jääkaappikamera, erilaiset applikaatiot kuluttajille ruokaostosten ja reseptien ja niiden suunnittelemisen ja toteuttamiseksi ja hävikki vähentämiseksi
 • Sähköiset hävikin hallintajärjestelmät kaupoissa, teollisuudessa ja ravintoloissa antavat tietoa hävikin määristä ja tukevat hävikin vähentämistä.
 • Alkutuotanto ja elintarviketeollisuus tarvitsevat ajantasaista kysyntä- ja menekkitietoa kaupalta. Näin pystytään ennakoimaan tuotantovolyymeja paremmin. Vuoropuhelua on lisättävä.
 • Laajempaan käyttöön ja markkinointiin hakukoneet, jotka antavat reseptejä yhden ainesosan mukaan, jolloin saa käytettyä vanhaksi tai huonoksi menossa olevan tuotteen.
 • Jatkossa vahvempi perehtyminen teknologia -avusteisten ajureiden mahdollisuuksiin ja toteutukseen (tutkimustyö, yritysyhteistyö, käytännön interventiot)
 • Alan toimijat
 • Tutkimus
Hävikin brändääminen

 • Nyt hävikkituotteita on jo muutamia myynnissä, mutta kuluttajalle ne eivät erotu omana tuotesarjana. Hävikin brändäämisellä luodaan hävikkituotteista oma tuoteperhe ja/tai hävikkituotteille oma sertifikaatti, missä pyrkimyksenä on viestiä tuotteiden vastuullisuudesta. Tuotteet saavat keskinäistä synergiaa, kun ne ryhmitellään yhteen.
 • Testataan voidaanko hävikkituotteet tuoda paremmin näkyville esimerkiksi omalla hävikkihyllyllä.
 • Etsitään mahdollisia uusia houkuttelevampia termejä ruokahävikki-sanan tilalle tuotteiden kuluttajamarkkinoinnissa.
 • Mietitään hävikki-sanalle vaihtoehtoisia termejä
 • Alan toimijat
Käyttäytymisen tutkiminen ja toivottujen käyttäytymismallien tukeminen osana ruokahävikkiratkaisuja

 • Ihmisten käyttäytymismallit vaihtelevat ihmisten ja tilanteiden välillä (CADM-malli): On tutkittava perusteellisemmin käyttäytymismalleja ja päätöksentekomekanismeja, ja selvittää miksi hävikkiä syntyy ja miten toivottua käyttäytymistä tuetaan.

 

 • Tutkimus