NuRa tekee vahvaa yhteistyötä RavinneRenki- ja Lantalogistiikka –hankkeiden kanssa. Näinhän se asia usein ilmaistaan vai mitä? Tosiasiassa hankkeet eivät tee yhtään mitään ilman ihmisiä hankkeiden sisällä. Näiden kolmen hankkeen ihmiset päättivät jo rahoituksen hakuvaiheessa että NuRa, RaRe ja Lalo yhteistyö on muutakin kuin yleisiä luentopäiviä tai yhteinen loppuraportti hankkeiden päättyessä.

Tärkein osa yhteistyötä on jatkuva yhteydenpito ja hankkeiden aikana tutkijat, neuvojat, opettajat ja asiantuntijat tapaavatkin toisiaan säännöllisesti. Teemapäivinä kokoonnutaan porukalla ihmettelemään jotain laajempaa kokonaisuutta ja siitä jokainen voi poimia itselleen mielekkäitä tutkimuksia, joiden tekemiseen ja tulosten tulkintaan voi osallistua myöhemmin. Tällä kertaa aiheena oli maan tiivistyminen ja siihen liittyvät käytännön ongelmat ja se, miten asiaa voidaan tutkia. Tässä linkki päivän esittelyvideoon.

Kolmikantainen yhteistyö on hedelmällistä, koska neuvojat tuovat tuoretta tietoa tiloilta, opettajat valottavat tilannetta opiskelijoiden maailmassa ja tutkijat pystyvät paremmin suunnittelemaan kokeiden toteutusta käytännönläheisen tiedon tuottamiseksi. Koko porukka miettii yhdessä miten hankkeissa tuotettu tieto saadaan tehokkaasti tilojen ja koko ammattialan käyttöön.

Yksi tärkeimmistä tiedonvälityskanavista on pienryhmätoiminta, jossa joukko maatilayrittäjiä kokoontuu tietyn aiheen tiimoilta pari kertaa vuodessa tutkijoiden ja neuvojien vetämiin tilaisuuksiin. Pienryhmäpäivinä yrittäjät saavat räätälöityä täsmätietoa valitsemastaan aiheesta ja voivat samalla jakaa kokemuksiaan vertaisryhmässä.

Toinen tapa nopeaan ja käytännönläheiseen tiedottamiseen ovat pellonpiennarpäivät. Niissä kokoonnutaan yrittäjien ja hankeihmisten kanssa pohtimaan asioita niin sanotusti suoraan paikanpäälle. Pellonpientareella voidaan ottaa selvää sadonmuodostukseen liittyvistä tekijöistä, viljelytekniikasta ja eri työvaiheisiin soveltuvasta konekalustosta ja vaihtaa samalla kuulumisia muutenkin. Käytäntö on kansainvälisestikin tunnettu ja käytössä myös esimerkiksi Irlannissa, missä pellonpiennarpäiviä järjestetään säännöllisesti.