Testaa tietosi säilörehuntuotannosta! Oikeat vastaukset löytyvät sivun alalaidasta.

 1. Kuinka suuri osuus viljellystä peltoalasta Pohjois-Savossa on nurmea?
  1. 20 %
  2. 40 %
  3. 60 %
  4. 80 %

 

 1. Kuinka monta kiloa säilörehua tarvitaan keskimäärin yhden maitolitran ja yhden naudanlihakilon tuottamiseen, kun eläin saa lisäksi väkirehua?
  1. 1,3 kg/maitolitra ja 27 kg/lihakilo
  2. 1,3 kg/maitolitra ja 47 kg/lihakilo
  3. 3,3 kg/maitolitra ja 27 kg/lihakilo
  4. 3,3 kg/maitolitra ja 47 kg/lihakilo

suomalaisen päivittäinen säilörehuannos

 1. Kuinka paljon säilörehua jokainen suomalainen syö keskimäärin vuodessa (välillisesti maito- ja naudanlihatuotteiden kautta)?
  1. 300 kg
  2. 700 kg
  3. 1100 kg
  4. 1400 kg

 

 1. Mikä on Pohjois-Savossa vuoden aikana tuotetun säilörehun arvioitu tuotantokustannus?
  1. 10–20 milj. euroa
  2. 40–50 milj. euroa
  3. 60–80 milj. euroa
  4. 100–120 milj. euroa

 

dsc_8425

 

 

Vastaukset:

 1. c. 60 %. Vuonna 2015 Pohjois-Savossa oli viljeltyä peltoalaa 133 700 hehtaaria. Tästä nurmella oli 80 700 hehtaaria, josta 61 300 hehtaaria tehtiin säilörehuksi. Koko Suomessa nurmen osuus kaikesta viljellystä peltoalasta oli 35 %. (SVT: Luonnonvarakeskus, Käytössä oleva maatalousmaa)
 2. a. 1,3 kg ja 27 kg. Säilörehutarve maitolitraa tai lihakiloa kohden vaihtelee paljon riippuen säilörehun sulavuudesta, eläimen muusta ruokinnasta ja monesta muusta seikasta. Keskimääräiset, suuntaa antavat luvut ovat 1,3 kg säilörehua maitolitraa ja 27 kg säilörehua lihakiloa kohden, kun oletetaan että säilörehun sulavuus on hyvä ja eläimet saavat lisäksi väkirehua.
 3. d. 1400 kg. Vuonna 2015 Suomessa tuotettiin 7 713,6 miljoonaa kiloa säilörehua. Jaettuna väkiluvulla jokaisen suomalaisen keskimääräinen säilörehuannos välillisesti maito- ja naudanlihatuotteina nautittuna on 1400 kiloa vuodessa tai 3,8 kg päivässä. 13 % säilörehusta tuotettiin Pohjois-Savossa. (SVT: Luonnonvarakeskus, Satotilasto)
 4. c. 60–80 milj. euroa. Pohjois-Savossa tuotettiin 1004,7 miljoonaa kiloa säilörehua vuonna 2015. Säilörehun tuotantokustannus vaihtelee suuresti, mutta on koko maassa keskimäärin 20 snt/kg kuiva-ainetta kohden (ProAgria Lohkotietopankki 2014). Huomioiden tuotantokustannusten ja rehun kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu, vaihtoehto c (60–80 miljoonaa euroa) on lähinnä oikeata.