Työ on voimaa – yhteistyö on ylivoimaa!

NuRa tekee vahvaa yhteistyötä RavinneRenki- ja Lantalogistiikka –hankkeiden kanssa. Näinhän se asia usein ilmaistaan vai mitä? Tosiasiassa hankkeet eivät tee yhtään mitään ilman ihmisiä hankkeiden sisällä. Näiden kolmen hankkeen ihmiset päättivät jo rahoituksen hakuvaiheessa että NuRa, RaRe ja Lalo yhteistyö on muutakin kuin yleisiä luentopäiviä tai yhteinen loppuraportti hankkeiden päättyessä. Tärkein osa yhteistyötä on jatkuva yhteydenpito ja hankkeiden aikana tutkijat, neuvojat, opettajat ja asiantuntijat tapaavatkin toisiaan säännöllisesti. Teemapäivinä kokoonnutaan porukalla …

Pienryhmät ja tutkimusryhmätyöskentely

Pienryhmät Hankkeen omat pienryhmät DCAD-pienryhmä Hankkeessa tutkitaan rehujen kivennäistasapainon, maan reservikaliumpitoisuuden ja poikimahalvausten määrän välisiä yhteyksiä maatiloilla. Tutkimuksessa on mukana tiloja, joilla on joko erityisen paljon tai erityisen vähän poikimahalvauksia. Mukana olevat tilat muodostavat samalla pienryhmän, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisissa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteutusta ja tuloksia, kuullaan alustuksia aiheeseen liittyvistä teemoista ja pohditaan, millaisia toimenpiteitä tulosten perusteella tiloilla kannattaisi tehdä. Ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016. Mailas-pienryhmä …