Pienryhmät ja tutkimusryhmätyöskentely

Pienryhmät Hankkeen omat pienryhmät DCAD-pienryhmä Hankkeessa tutkitaan rehujen kivennäistasapainon, maan reservikaliumpitoisuuden ja poikimahalvausten määrän välisiä yhteyksiä maatiloilla. Tutkimuksessa on mukana tiloja, joilla on joko erityisen paljon tai erityisen vähän poikimahalvauksia. Mukana olevat tilat muodostavat samalla pienryhmän, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisissa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteutusta ja tuloksia, kuullaan alustuksia aiheeseen liittyvistä teemoista ja pohditaan, millaisia toimenpiteitä tulosten perusteella tiloilla kannattaisi tehdä. Ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016. Mailas-pienryhmä …