Laji- ja lajikeseokset

Niitätkö nurmisadon kaksi vai kolme kertaa kesässä? Tiedätkö mitä lajeja ja lajikkeita eri korjuustrategioille kannattaa valita? Kuinka palkokasvien lisääminen seokseen muuttaa tilannetta? Timotei-nurminata on yleisin nurmiseos Suomessa. Kiinnostus monipuolisempiin seoksiin sekä lajikkeisiin lisääntyy kuitenkin koko ajan. Suunnittelemalla laji- ja lajikeseosten koostumus niittorytmin ja niittokertojen mukaan olisi mahdollista kasvattaa nurmisatoja merkittävästi, parantaa rehun sulavuutta sekä lisätä viljelyvarmuutta. Siemenseoksiin laitettu rahallinen panostus maksaa itsensä helposti takaisin nurmikierron aikana. Nurmet Rahaksi -hankkeessa selvitetään …