Säilörehun magnesium ei riitä umpilehmille!

Nurmet Rahaksi (NuRa) –hankkeen poikimahalvauspienryhmässä tarkasteltiin kotoisten rehujen magnesiumpitoisuutta ja peltojen reservikaliumtilaa nurmen kasvun ja kivennäisainepitoisuuksien näkökulmasta. Magnesium on tärkein taustavaikuttaja umpikauden ruokinnassa poikimahalvausriskin osalta. Jos lehmä ei saa umpikaudella riittävästi magnesiumia, se ei pysty käynnistämään tehokasta kalsiumaineenvaihduntaa poikimisen hetkellä ja seurauksena voi olla poikimahalvaus.   Rehutaulukot ja Ruokintasuositukset ilmoittaa, että keskimäärin säilörehussa on noin 2 g magnesiumia kilossa kuiva-ainetta. Mutta eipäs olekaan, huomattiin, kun tarkasteltiin ryhmämme tuloksia. Keskiarvopitoisuus oli vain …

Pienryhmät ja tutkimusryhmätyöskentely

Pienryhmät Hankkeen omat pienryhmät DCAD-pienryhmä Hankkeessa tutkitaan rehujen kivennäistasapainon, maan reservikaliumpitoisuuden ja poikimahalvausten määrän välisiä yhteyksiä maatiloilla. Tutkimuksessa on mukana tiloja, joilla on joko erityisen paljon tai erityisen vähän poikimahalvauksia. Mukana olevat tilat muodostavat samalla pienryhmän, joka kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Kokoontumisissa käydään läpi tutkimuksen käytännön toteutusta ja tuloksia, kuullaan alustuksia aiheeseen liittyvistä teemoista ja pohditaan, millaisia toimenpiteitä tulosten perusteella tiloilla kannattaisi tehdä. Ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016. Mailas-pienryhmä …

In English

Nurmet Rahaksi (NuRa) -project (1.7.2015-30.4.2019) investigates the methods that have potential to maintain or improve the viability and competitiveness of forage production that is challenged by climate change and changing markets. In addition to generating new information of such methods, the project will also develop reciprocal communication between research, education, advisory and farmers. The project is carried out in Northern Savonia region by Natural Resources Institute Finland (Luke) together with Savonia University of Applied …