Nurmituotannon mallinnus

Mallien kehitys Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – prosessipohjaiset nurmimallit Nurmituotannon edellytykset ovat muuttuneet ja tulevat lähitulevaisuudessa muuttumaan merkittävästi ilmastonmuutoksen seurauksena. Nurmen kasvua erilaisissa ilmasto-olosuhteissa voidaan simuloida laskentamallien avulla. Nurmet Rahaksi –hankkeessa kehitetään timotei- ja nurminatakasvustoille kasvumalli, jota voidaan käyttää työkaluna muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Nurmen kasvumalleja kehitetään ja hyödynnetään myös kansainvälisenä yhteistyönä MACSUR-verkostossa. Mitä tutkimuksessa tehdään? Timoteinurmille kehitettyä prosessipohjaista kasvumallia päivitetään kenttäkokeista saatavan uuden tutkimustiedon pohjalta tarkemmaksi. Malli laskee nurmisadon määrän ja laadun …