Näille sivuille kootaan KUITU-hankkeen taustamateriaaleja, kuten tietoa tutkimusalueesta ja aikaisempia tutkimuksia.

Sarsalanojan valuma-alueen yläosa haarautuu Klenkon kosteikon (kuvassa) yläpuolella kahteen osaan; eteläpuoliseen Noormarkinojaan ja pohjoispuoliseen Flinkinojaan

.

Jaa sivu

Jaa sivu

Jaa ystäviesi kanssa!