Luonnonvarakeskus

Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Tavoittelemme yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa. Luke koordinoi KUITU-hanketta ja vastaa lisäksi kuitujen hankinnan ja levityksen kilpailuttamisesta sekä on päävastuullinen viestinnässä. Luke vastaa myös käytännön viljelijäoppaan laadinnasta.

Jaana Uusi-Kämppä
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
Puh: +358295326622
jaana.uusi-kamppa@luke.fi

Kimmo Rasa
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
Puh: +358295326468
kimmo.rasa@luke.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY)

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) on aatteellinen yhdistys, joka edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. VHVSY tarkkailee Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja toteuttaa vesiensuojelua, kalataloutta ja virkistyskäyttöä edistäviä hankkeita. Vuosien mittaan VHVSY on osallistunut lukuisiin maatalouden vesiensuojeluhankkeisiin. KUITU-hankkeessa VHVSY vastaa vedenlaadun seurannasta, aineiston käsittelystä, kuormitustietojen laskennasta ja tulosten tulkinnasta sekä osallistuu kaikkiin hankkeen viestintä- ja sidosryhmäyhteistyötehtäviin.

Anu Oksanen
Toiminnanjohtaja, hankkeen koordinaatio
VHVSY, MMM
Puh: : 050 3726 018
anu.oksanen(a)vantaanjoki.fi

Paula Luodeslampi
viestintä, vesistöasiantuntija
VHVSY
Puh: 044 767 1393
paula.luodeslampi(a)vantaanjoki.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (KUYK)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (KUYK) huolehtii Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueiden ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä eläinlääkintähuollosta. Ympäristökeskuksen toiminnan tavoitteena on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. KUITU-hankkeessa KUYK vastaa viljelijäyhteydenpidosta ja viljelijäneuvonnasta sekä osallistuu hankkeen viestintä- ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Janne Heikkinen
Ympäristösuunnittelija
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (KUYK)
Puh: 040 314 4735
janne.heikkinen@tuusula.fi

Jaa sivu

Jaa sivu

Jaa ystäviesi kanssa!